Ograniczanie ryzyka odbicia przy cięciu drewna przenośnymi pilarkami łańcuchowymi


Andrzej Dąbrowski, CIOP-PIB, Warszawa, 2011,
ISBN 978-83-7373-111-0

  • Wstęp (5)
  • Co to jest zjawisko odbicia (6)
  • Podstawowe rozwiązania techniczne mające wpływ na ograniczanie ryzyka związanego z odbiciem pilarek (8)
  • Budowa i działanie zespołu tnącego pilarki (9)
  • Rola użytkownika pilarki w ograniczaniu ryzyka zawodowego zwiazanego z jej odbiciem (19)
  • Wpływ właściwości drewna na odbicie pilarek (24)
  • Rola producentów pilarki w ograniczaniu ryzyka zawodowego związanego z jej odbiciem (27)
  • Podsumowanie (27)
  • Piśmiennictwo (28)