• Na początku był kocioł - Historia polskiego dozoru technicznego
  7 stycznia 1911 r. na terenach pod zaborem rosyjskim grupa polskich przemysłowców uzyskała zatwierdzenie statutu Warszawskiego Stowarzyszenia dla Dozoru nad Kotłami Parowymi. Ponieważ Stowarzyszenie zatrudniało wyłącznie polski personel, przyjęło się uważać tę datę za początek polskiego dozoru technicznego.
 • III Konferencja UDT
  W corocznym spotkaniu wzięli udział klienci i partnerzy UDT m.in. z branż: chemicznej, paliwowej, gazowej, hutniczej, energetycznej, budowlanej, spożywczej i finansowej. III Konferencja Urzędu Dozoru Technicznego "Nauka, technika, gospodarka - doświadczenia i perspektywy rozwoju" odbyła się 24 listopada 2015 r. w Ożarowie Mazowieckim. Konferencję otworzył prezes UDT Mieczysław Borowski, przedstawiając tematykę trzeciej edycji, której wspólnym mianownikiem było bezpieczeństwo techniczne i gospodarcze Polski.
 • Liderzy Bezpieczeństwa Technicznego 2015
  24 listopada 2015 r. w Ożarowie Mazowieckim, podczas III Konferencji UDT "Nauka, technika, gospodarka - doświadczenia i perspektywy rozwoju", odbyła się gala przyznania tytułów Lidera Bezpieczeństwa Technicznego. Ogólnopolski ranking Lider Bezpieczeństwa Technicznego to inicjatywa UDT honorująca przedsiębiorstwa wyróżniające się w skali kraju wysokim standardem bezpieczeństwa technicznego, innowacyjnością oraz wkładem w rozwój gospodarczy Polski.
 • Międzynarodowy transfer wiedzy i umiejętności
  W Bułgarii dozór prawie połowy urządzeń wysokiego ryzyka został przekazany prywatnym firmom. Stefan Cankov opisuje aktualną sytuację i wyzwania, z którymi mierzy się bułgarski dozór techniczny.
 • Opłacalna automatyzacja
  Mimo pozytywnych zmian, jakie da się zaobserwować na polskim rynku, w dalszym ciągu w wielu firmach pokutuje przekonanie, że automatyzacja jest zbyt droga, by mogła być opłacalna, mówi Lesław Łuczak, prezes Zarządu, dyrektor naczelny PROMAG SA.
 • Inteligentne rozwiązania techniczne w przemyśle - część 2
  Jest to drugi z serii artykułów dotyczących koncepcji inteligentnego środowiska pracy opublikowany pierwotnie w czasopiśmie Centralnego Instytutu Ochrony Pracy "Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka".
 • Podstawowe zasady bezpiecznej eksploatacji butli LPG
  Warunki atmosferyczne; Wymiana przewodu i reduktora; Okres eksploatacji; Badania okresowe butli; Uszkodzenia butli a bezpieczna eksploatacja; Naprawy; Kwalifikacje osób napełniających butle; Wymagania dla zakładów napełniających butle gazem
 • Kalendarium

Komentarze obsługiwane przez CComment