Praca i Zdrowie - polskie forum ochrony pracy 2013/04

  • Aktualności (6)
   Praca stresuje; Zarobki kobiet; Zarabiamy w internecie; Student łatwiej założy firmę; Pracodawcy nie chcą dni wolnych dla 50+; Najwięcej zwolnień w produkcji i sprzedaży; Polacy o sytuacji na rynku pracy
 • Temat miesiąca
  • Wymagania techniczne dla środków ochrony oczu (8)
   Wymagania techniczne dla środków ochrony oczu a cechy tych środków; Dyrektywa 89/686/EWG a wymagania techniczne dla środków ochrony oczu; Badania laboratoryjne środków ochrony oczu a obszar ich stosowania; Symbole stosowane do znakowania środków ochrony oczu; Spełnienie wymagań technicznych nie zwalnia użytkowników z kontroli stanu technicznego
 • BHP
  • Bezpieczeństwo pracy i ochrona zdrowia przy wykonywaniu ścianek szczelnych na dużych budowach (17)
   Uregulowania prawne dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu ścianek szczelnych; Przygotowanie i organizacja bezpieczeństwa pracy i ochrony przy wykonywaniu ścianek szczelnych na dużej budowie; Sporządzenie planu BIOZ dla wykonania ścianek szczelnych
  • Nadzór rynku - ocena zgodności. Odpowiedzialność cz. II (22)
   W poprzedniej części artykułu dotyczącej odpowiedzialności przy wprowadzaniu maszyn do obrotu lub do użytku opisaliśmy obowiązki producenta, upoważnionego przedstawiciela, importera jako osoby odpowiedzialnej za wprowadzenie do obrotu. W tej części opiszemy obowiązki następnych, ważnych w hierarchii wprowadzania wyrobów do obrotu lub do użytku podmiotów.
  • Bezpieczeństwo gaśnic pod dozorem (27)
   Badania gaśnic; Badania odbiorcze; Badania okresowe
  • Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku strażaka (36)
 • Prawo pracy
  • Koniec okresu karencji na uzupełnienie wymagań kwalifikacyjnych dla służb bhp (30)
   Wymogi kwalifikacyjne wprowadzone Nowelą; Przepis przejściowy; Osoby niespełniające wymogów
 • Dobre praktyki
  • Wielkopolskie standardy bezpieczeństwa pracy (33)
   Dbamy o bezpieczeństwo, Chcę pracować bezpiecznie
  • Outplacement, czyli jak zyskać w sytuacji straty pracy (34)