Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2018/01

 • Porozumienie w sprawie przejścia zakładu pracy na nowego pracodawcę de lege lata i de lege ferenda
 • Studia i opracowania
  • Związki zawodowe w pułapce obrony zachodniego paradygmatu Europy Społecznej
 • Wykładnia i praktyka
  • Umowy o podobnym charakterze do kontraktów menedżerskich
  • Zgoda pracownika jako podstawa legalizująca gromadzenie przez pracodawcę danych biometrycznych pracownika
  • Praca marginalna w kontekście ustalenia ustawodawstwa właściwego z zakresu zabezpieczenia społecznego
 • Z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
  • Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy
 • Z orzecznictwa Sądu Najwyższego
  • Ryczałt za nocleg w podróży służbowej kierowcy zatrudnionego w transporcie międzynarodowym u pracodawcy prywatnego
 • Zdaniem Państwowej Inspekcji Pracy
  • Nagroda jubileuszowa
 • Nowe przepisy
 • Wskaźniki i składki ZUS