Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2016/03

  • Korporacyjne kodeksy dobrych praktyk z perspektywy prawa pracy
  • Relacja umów międzynarodowych do przepisów dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego ze szczególnym uwzględnieniem umów pomiędzy Polską i Niemcami z 1975 i 1990 r.
 • Studia i opracowania
  • Urlop rodzicielski - analiza problemowa
 • Wykładnia i praktyka
  • Zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy
  • Pomoc socjalna dla imigrantów
 • Z orzecznictwa Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej
  • Niewypłacalność pracodawcy spoza UE
 • Z orzecznictwa Sądu Najwyższego
  • Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego - ustawodawstwo właściwe mające zastosowanie do pracownika delegowanego
  • Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 2 grudnia 2013 r. (I PK 138/13) uznającego samobójstwo w trakcie nielegalnego strajku za wypadek przy pracy
 • Zdaniem Państwowej Inspekcji Pracy
  • Umowy na czas określony
 • Nowe przepisy
 • Przegląd wydawnictw
  • Wolność pracy i władza. Artykuł recenzyjny
 • Wskaźniki i składki ZUS