Monitor Prawniczy 2018/10

 • Aktualności
  • Sposób określenia wysokości odszkodowania za drogę publiczną
  • Niedopuszczalność zaskarżenia postanowienia wydanego w trybie art. 166a § 2 EgzAdmU
  • Stosowanie skargi pauliańskiej do należności publicznoprawnych
  • Bieg terminu zasiedzenia
  • Internet jest miejscem publicznym w rozumieniu art. 141 KW
  • Ograniczenie zasady ne bis in idem
 • Artykuły
  • Przepisy karne w ustawie o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni
  • Ustawa o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw a brak organu reprezentującego, czy brak w składzie organu osoby prawnej
  • Prawo domagania się przez spółkę akcyjną zwrotu wypłaconej zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy
  • Zerwanie nieformalnego związku jako przesłanka zwrotu przedmiotu świadczenia
  • Dopuszczalność przypisanie odpowiedzialności za naruszenie prawa antymonopolowego grupie kapitałowej
  • Charakter prawny odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania spółki z o.o. na podstawie art. 299 KSH