BHP w Firmie 2022/247

 • Temat numeru: Zagrożenie bezpośrednie zdrowia i życia pracowników – obowiązki pracodawcy, służby bhp oraz inspektorów pracy
  Obowiązkiem pracodawcy jest ochrona zdrowia i życia pracowników. Kontrole realizowane przez inspektorów pracy pokazują jednak, że w dużej części przypadków procesom pracy towarzyszą zagrożenia zdrowia i życia o charakterze bezpośrednim. Problem w tym, że przepisy odwołując się do pojęcia bezpośredniego zagrożenia, nie zawierają jego definicji, tym samym problematyczna może być kwestia działań oraz zaniechań podejmowanych w obliczu tego typu zagrożeń.
 • 15 stycznia mija termin przekazania informacji o substancjach chemicznych o działaniu rakotwórczym
  Do 15 stycznia 2022 r. obowiązane podmioty mają czas na przekazanie corocznej „Informacji o substancjach chemicznych, ich mieszaninach, czynnikach lub procesach technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym”. Wypełniony druk informacji należy złożyć właściwemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu oraz właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy. Sprawdź, czy Ciebie również dotyczy ten obowiązek.
 • Praca zdalna a koszty pracodawców
  Wśród projektowanych zmian w Kodeksie pracy w zakresie wprowadzenia pracy zdalnej znalazły się postanowienia, zgodnie z którymi pracodawca będzie zobowiązany do pokrywania określonych kosztów związanych z wykonywaniem pracy zdalnej. Jakie to koszty? Czy wiadomo już, na jakich zasadach będą określane? Sprawdź już teraz!
 • Zasady zaliczania szkoleń bhp i pozostałych kursów do czasu pracy
  Zaliczanie czasu podnoszenia kwalifikacji przez pracowników do czasu pracy budzi wiele wątpliwości, ponieważ zagadnienie to nie jest wprost uregulowane w przepisach. Dla przykładu – jeżeli szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe odbywają się w godzinach pracy danego podwładnego, należy je wliczyć do czasu pracy. A jak jest w przypadku podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracownika poza jego godzinami pracy? Tu sprawa jest już bardziej skomplikowana. Wielu inspektorów PIP wychodzi z założenia, że sytuacja zależy od tego, na ile szkolenie jest dla pracownika „obowiązkowe”. Co to oznacza? Jak traktować szkolenia z punktu widzenia czasu pracy?
 • Zatrudniasz pracowników tymczasowych? Sprawdź swoje obowiązki w zakresie bhp
  Praca tymczasowa to jedna z form zatrudniania, w ramach której można wykonywać pracę. Ponieważ występują tu trzy podmioty, czyli agencja pracy tymczasowej, pracodawca użytkownik oraz pracownik tymczasowy, istotna jest wiedza na temat tego, na kim ciąży obowiązek zapewnienia pracownikowi tymczasowemu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Kto odpowiada za szkolenie bhp przed dopuszczeniem do pracy? Kto zapewnia środki ochrony indywidualnej? A na kim ciążą obowiązki związane z wypadkiem przy pracy? Odpowiedzi znajdziesz w tym artykule.
 • Specjalista radzi, o czym musisz pamiętać, zatrudniając młodocianego
  Kwestia zatrudniania młodocianych, czyli pracowników poniżej 18. roku życia, została uregulowana w Kodeksie pracy w sposób szczególny. Wynika to z konieczności zapewnienia odpowiedniej opieki pracownikom niepełnoletnim i umożliwienia im łączenia pracy z kontynuacją nauki. Sprawdź, o czym musisz pamiętać, chcąc zatrudnić pracowników młodocianych.
 • Praca w przestrzeniach zamkniętych – zadbaj o bezpieczeństwo pracowników
  Prace w przestrzeniach zamkniętych to zgodnie z przepisami prace szczególnie niebezpieczne – stwarzają duże ryzyko wystąpienia wypadku przy pracy. Przestrzeń zamknięta nie jest przystosowana do ciągłego przebywania w niej ludzi – głównie z niemożnością zapewnienia odpowiedniej wentylacji naturalnej. Praca w przestrzeniach zamkniętych dotyczy wielu branż, m.in. branży wodno-kanalizacyjnej, budowlanej, petrochemicznej itp. Przy organizacji prac w przestrzeniach zamkniętych bardzo istotne jest spełnienie obowiązkowych wymagań bezpieczeństwa, by zminimalizować zagrożenie dla pracujących w tych warunkach pracowników. Przedstawiamy je w tym artykule.
 • Gdy kierowca ulegnie wypadkowi w drodze do pojazdu – jak zakwalifikować zdarzenie
  W ewidencji czasu pracy dojazd do ciężarówki może być odpoczynkiem albo „inną pracą”. Co jednak w sytuacji, gdy zdarzy się wypadek? Czy takie zdarzenie należy traktować jako wypadek w drodze do pracy?
 • Ciężki wypadek w trakcie przycinania skrzydła drzwi – analiza wypadku
  Wypadki podczas prac remontowych nie są rzadkością. Aby ich uniknąć, warto przyjrzeć się dokładniej konkretnym przypadkom – być może pomoże to w dostrzeżeniu nieprawidłowości podczas pracy w Twoim zakładzie. W tym artykule przedstawiamy analizę wypadku przy pracy, do którego doszło w trakcie prac remontowych lokalu mieszkalnego w kamienicy. Co się dokładnie stało i jakie były przyczyny wypadku w ocenie inspektora pracy?
 • Jak samodzielnie przeprowadzić ocenę ryzyka zawodowego
  Samodzielne przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy często może przysparzać wiele problemów. Dobre przygotowanie do tego zadania znacznie ułatwi jego realizację. Dzięki przygotowanym przez nas wskazówkom stanie się to jeszcze łatwiejsze. W tym artykule podpowiadamy, jak krok po kroku prawidłowo przeprowadzić ocenę ryzyka zawodowego.
 • Prace niebezpieczne pożarowo – czym są i jak je prawidłowo zorganizować
  Czym są prace niebezpieczne pożarowo? Definicja pracy niebezpiecznej pod względem pożarowym zwarta jest w przepisach rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. O czym należy pamiętać przy wykonywaniu takich prac?
 • Nieobecny pracownik służby bhp – czy może go zastąpić specjalista spoza zakładu pracy
  Firma zatrudnia na część etatu pracownika odpowiadającego za stan bhp. Osoba ta prowadzi także własną działalność gospodarczą w zakresie bhp. Czy poprawne będzie zawarcie umowy z firmą pracownika, która przewiduje, że w razie nieobecności specjalisty ds. bhp w zakładzie pracy usługi w ramach umowy będzie wykonywał pracownik jego firmy, posiadający odpowiednie uprawnienia?

BHP w firmie - cały wykaz