Aura - Ochrona Środowiska 2019/06

 • Kościół wobec kryzysu ekologicznego
  Na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyła się konferencja pt. "Kościół wobec kryzysu ekologicznego". Podczas konferencji 16 maja br. minister środowiska Watykanu o. Joshtrom Isaac Kureethadam oraz przedstawiciele polskich środowisk ekologicznych podpisali Apel.
 • Permakultura – inne spojrzenie na rolnictwo
  Co to jest permakultura? Stale pogarszająca się jakość żywności i dewastacja środowiska naturalnego wskutek uprzemysłowionej produkcji stały się wyzwaniem dla wierzących w możliwość rozwiązania tych problemów. Z potrzeby przeciwstawienia się tym negatywnym tendencjom powstało w Polsce wiele wzorcowych gospodarstw ekologicznych, które budują przekonanie i zaufanie do zgodnego z naturą rolnictwa i jego produktów. Permakultura - czyli trwałe (permanent) rolnictwo (agriculture) - stała się filozofią zintegrowanego projektowania środowiska i lokalnej społeczności dla wzajemnego dobroczynnego wspierania się i korzyści. Po opublikowaniu pod koniec XX wieku zasad permakultury przez Billa Mollisona, uważanego za jej ojca, zmieniło się podejście wielu ludzi do rolnictwa.
 • Wyrok Trybunału z 14 marca 2019 r. w sprawie pojęcia odpadu i przemieszczenia spornej mieszaniny z Republiki Czeskiej do Polski
  Sentencja - Nie można uznać, iż Komisja przedstawiła wymagane prawem dowody na to, że sporna mieszanina jest odpadem w rozumieniu dyrektywy 2006/12. Wobec tego instytucja ta nie wykazała, że przemieszczenie tej substancji z Czech do Polski na przełomie 2010 i 2011 r. stanowiło - na dzień, w którym doszło do jego realizacji - przemieszczenie odpadów w rozumieniu rozporządzenia 1013/2006 ani że Republika Czeska uchybiła w efekcie zobowiązaniom wynikającym z przepisów art. 24 ust. 2 w związku z art. 28 ust. 1 tego rozporządzenia. Skargę Komisji należy zatem oddalić.
 • Fotowoltaika zintegrowana z budynkiem – instalacje BIPV
  System BIPV opiera się na połączeniu właściwości konstrukcyjnych elementów budynków z produkcją energii elektrycznej. Dzięki postępowi technologicznemu BIPV może całkowicie zastąpić takie komponenty budynku jak dachy czy fasady albo struktury typu ganki i balkony. Głównymi czynnikami zachęcającymi do instalacji BIPV jest rosnąca świadomość korzyści wynikających z zastosowania zintegrowanych modułów fotowoltaicznych do wytwarzania energii elektrycznej bezpośrednio ze słońca oraz ich korzystny wpływ na poprawę efektywności energetycznej budynku. Moduły BIPV stosuje się coraz częściej w nowych konstrukcjach budynków. Zaostrzanie norm dotyczących efektywności energetycznej budynków sprawia, że technologia wzbudza rosnące zainteresowanie wśród projektantów i inwestorów.
 • Jesteśmy blisko katastrofy klimatycznej – mamy jeszcze cień nadziei
  Każdego niemal tygodnia ukazują się kolejne raporty naukowców przedstawiające coraz bardziej dramatyczne scenariusze dotyczące sytuacji środowiskowej na naszej planecie. Terminy, jakie pojawiają się w dogłębnych analizach akademików, są naprawdę mrożące krew w żyłach. Oto kilka przykładów: szóste wielkie wymieranie, biologiczna anihilacja, kryzys klimatyczny, destabilizacja, globalna katastrofa, ekoapokalipsa, katastrofa ekologiczna, defaunacja, Ziemia w fazie szklarni. Niepokojące jest to, że czasem naukowcy się mylą i to niestety na naszą niekorzyść.

AURA Ochrona Środowiska - cały wykaz