Pod redakcją Elżbiety Jankowskiej i Małgorzaty Pośniak, CIOP-PIB, Warszawa 2009, ISBN 978-83-7373-023-6

Wstęp (9)

 1. Parametry powietrza (13)
  1. Wprowadzenie (13)
  2. Procedura badawcza (14)
   1. Cel badań(14)
   2. Metody i warunki wykonywania badań (14)
  3. Kryteria i zasady oceny(19)
  4. Definicje (24)
  5. Literatura (24)
 2. Czynniki chemiczne (25)
  1. Wprowadzenie (25)
  2. Procedura badawcza (27)
   1. Badania identyfikacyjne (27)
   2. Pobieranie próbek powietrza (31)
   3. Ilościowe oznaczanie stężeń substancji chemicznych w próbkach powietrza (34)
  3. Kryteria i zasady oceny (38)
  4. Definicje (42)
  5. Literatura (43)
 3. Pyły (4)
  1. Wprowadzenie (46)
  2. Procedura badawcza (48)
   1. Cel badań (48)
   2. Metody i warunki wykonywania badań (48)
  3. Kryteria i zasady oceny (54)
  4. Kryteria i zasady oceny (54)
  5. Definicje (58)
  6. Literatura (59)
 4. Czynniki mikrobiologiczne (61)
  1. Wprowadzenie (61)
  2. Procedura badawcza (63)
   1. Cel i zakres badań (63)
   2. Warunki wykonywania badań (63)
   3. Metody pomiarów mikrobiologicznego zanieczyszczenia powietrza (63)
  3. Kryteria i zasady oceny (67)
  4. Definicje (68)
  5. Literatura (69)
 5. Mikroklimat (70)
  1. Wprowadzenie (70)
  2. Procedura badawcza (73)
   1. Cel badań (73)
   2. Aparatura badawcza (73)
   3. Metody określania wskaźników komfortu termicznego (74)
  3. Kryteria i zasady oceny (78)
  4. Definicje (81)
  5. Literatura (81)
 6. Hałas słyszalny i infradźwiękowy (82)
  1. Wprowadzenie (82)
  2. Procedura badawcza (83)
   1. Cel badań (84)
   2. Metody i warunki wykonywania badań (84)
  3. Kryteria i zasady oceny (86)
  4. Podsumowanie (92)
  5. Definicje (93)
  6. Literatura (93)
 7. Drgania mechaniczne (95)
  1. Wprowadzenie (95)
  2. Procedura badawcza (97)
   1. Cel badań (97)
   2. Metoda i warunki wykonywania badań (97)
   3. Aparatura badawcza, układ pomiarowy (99)
   4. Sposób postępowania podczas badań (100)
  3. Kryteria i zasady oceny (101)
  4. Zalecenia techniczne w zakresie ograniczania i elimonowania drgań mechanicznych (105)
  5. Definicje (106)
  6. Literatura (107)
 8. Pola elektromagnetyczne (108)
  1. Wprowadzenie (108)
  2. Zasady oceny ekspozycji w polach elektromagnetycznych (110)
   1. Przepisy krajowe (110)
   2. Dyrektywa europejska 2004/40/WE (113)
   3. Ocena emisyjności urzadzeń biurowych - kryteria TCO (116)
  3. Procedura badawcza (117)
   1. Zakres badań (117)
   2. Aparatura pomiarowa i sposób wykonywania pomiarów (119)
   3. Prowadzenie oceny (120)
  4. Podsumowanie (123)
  5. Definicje (124)
  6. Literatura (125)
 9. Elektryczność statyczna (127)
  1. Wprowadzenie (127)
  2. Procedura badawcza (131)
   1. Metoda pomiaru potencjału elektrostatycznego ciała pracownika (138)
   2. Metoda pomiaru rezystancji wykładziny podłogowej (141)
  3. Kryteria i zasady oceny (144)
   1. Potencjał elektrostatyczny ładunku powierzchniowego monitorów ekranowych (144)
   2. Potencjał elektrostatyczny pracowników (145)
   3. Rezystancja upływu podłóg (146)
  4. Definicje (146)
  5. Literatura (147)
 10. Oswietlenie pomiaszczeń i stanowisk pracy biurowej (150)
  1. Wprowadzenie (150)
  2. Procedura badawcza (152)
   1. Zakres badań (152)
   2. Ogólne warunki wykonywania badań (152)
   3. Metoda pomiarów natężenia oświetlenia (153)
   4. Metoda wyznaczania współczynnika odbicia (155)
   5. Sposób wyznaczania barwy światła i wskaźnika oddawania barw (156)
   6. Olśnienie, odbicia i migotanie światła (156)
  3. Kryteria i zasady oceny (157)
   1. Natężenie oświetlenia i równomierność oświetlenia w biurach (157)
   2. Współczynnik odbicia (159)
   3. Wskaźnik oddawania barw i ograniczenie olśnienia (159)
  4. Definicje (159)
  5. Literatura (160)