Agnieszka Wolska, Andrzej pawlak, SIOP-PIB, Warszawa, 2007, ISBN 978-83-73-73-031-1

 1.  Wstęp (7)
 2. Akty prawne i normy dotyczące oświetlenia na stanowiskach pracy (9)
 3. Podstawowe związki miedzy oświetleniem a widzeniem (11)
  1. Obraz tworzony na siatkówce oka (11)
   1. Natężenie oświetlenia na siatkówce (11)
   2. Zamazanie obrazu (13)
   3. Olśnienie przeszkadzające (15)
  2. Olśnienie przykre (16)
  3. Kontrast zadania wzrokowego i odbicia dekontrastujące (20)
   1. Kontrast luminancji (21)
   2. Odbicia dekontrastujące (odbicia, zamglenia) (22)
  4. Wydolność wzrokowa i zmęczenie wzroku (24)
   1. Wydolność wzrokowa (24)
   2. Zmeczenie wzroku (25)
 4. Parametry oświetlenia wpływające na bezpieczeństwo i higienę pracy (27)
  1. Natężenie oświetlenia (27)
  2. Równomierność oświetlenia (31)
  3. Rozkład luminancji (32)
  4. Olśnienie (33)
  5. Barwa światła i oddawanie barw (35)
  6. Migotanie i efekt stroboskopowy (38)
 5. Elektryczne źródła światła (41)
  1. Żarówki (42)
   1. Żarówki głównego szeregu (42)
   2. Żarówki halogenowe (44)
  2. Świetlówki (lampy fluorescencyjne) (46)
   1. Świetlówki (48)
   2. Świetlówki kompaktowe (51)
  3. Lampy indukcyjne (53)
  4. Lampy rtęciowe wysokoprężne (54)
   1. Lampy metalohalogenkowe (55)
   2. Lampy rtęciowo-żarowe (57)
  5. Lampy sodowe (58)
   1. Lampy sodowe wysokoprężne (58)
   2. Lampy sodowe niskoprężne (60)
  6. Diody elektroluminescencyjne (LED) (60)
  7. Podstawowe parametry elektrycznych źródeł światła (62)
 6. Oprawy oświetleniowe (63)
  1. Elementy opraw oświetleniowych wpływające na rozsył światła (63)
  2. Właściwości eksploatacyjne opraw oświetleniowych (67)
  3. Specjalne rodzaje opraw oświetleniowych (68)
  4. Stopień ochrony oprawy oświetleniowej przed przedostaniem się pyłu, ciał stałych oraz wody (69)
  5. Klasy ochrony oprawy oświetleniowej przed porażeniem prądem elektrycznym (72)
 7. Zasady oświetlania pomieszczeń i stanowisk pracy (75)
  1. Ogólne zasady oświetlania (75)
  2. Oświetlenie pomieszczeń biurowych (76)
   1. Oświetlenie ogólne a oświetlenie miejscowe (77)
   2. Systemy oświetlenia ogólnego (78)
   3. Oświetlenie złożone (87)
  3. Oświetlenie ogólne pomieszczeń przemysłowych (89)
  4. Oświetlenie ogólne korytarzy i stref komunikacyjnych (96)
  5. Oświetlenie zlokalizowane i miejscowe stanowisk stacjonarnych w przemyśle (102)
   1. Oświetlenie zlokalizowane w pomieszczeniach przemysłowych (102)
   2. Oświetlenie miejscowe stanowisk stacjonarnych w przemyśle (106)
  6. Oświetlenie tymczasowe na ruchomych stanowiskach pracy (117)
 8. Typowe wypadki związane z nieodpowiednim oświetleniem (127
  1. Słaba widoczność spowodowana niewłaściwym oświetleniem (127)
  2. Wypadki związane zec słabą widocznością (127)
 9. Modelowanie przebiegu wypadków związanych z niewłaściwym oświetleniem (132)
  1. Modelowanie za pomocą drzewa zdarzeń (132)
  2. Modelowanie za pomocą drzewa błędów (136)
 10. Zasady ograniczania zagrożeń i uciążliwości związanych z nieprawidłowym oświetleniem (147)
  1. Projekt oświetleniowy i jego realizacja (147)
  2. Pomiary oświetleniowe (149)
   1. Zakres badań (150)
   2. Metoda badań (152)
  3. Organizacja pracy (154)
  4. Szkolenia pracowników (155)
  5. Profilaktyka wypadków związanych z niewłaściwym oświetleniem - lista kontrolna (156)
  6. Subiektywna ocena oświetlenia - ankieta (159)
  7. Profilaktyka zdroworna (161)
 11. Słownik (162)
 • Bibliografia (172)