Emil Kozłowski, Rafał Młyński, Ochronniki słuchu - dobór i użytkowanie, CIOP-PIB, Warszawa, 2015, ISBN 978-83-7373-200-1

 • Wstęp (5)
 • Aspekty prawne stosowania ochronników słuchu (7)
 • Klasyfikacja ochronników słuchu (8)
  • Podstawowe rozwiązania ochronników słuchu (8)
  • Zaawansowane rozwiązania ochronników słuchu (10)
 • Znakowanie ochronników słuchu (15)
 • Dobór ochronników słuchu ze względu na tłumienie dźwięku (16)
  • Parametry ochronników słuchu (17)
  • Metoda pasm oktawowych (18)
  • Metoda HML (20)
  • Metoda SNR (22)
 • Ochrona słuchu przed hałasem impulsowym (23)
 • Dobór ochronników słuchu ze względu na warunki środowiska pracy i zakres czynności wykonywanych przez pracownika (27)
  • Środowisko używania ochronników słuchu (27)
  • Wygoda użytkowania (28)
  • Wpływ zaburzeń zdrowia użytkownika na dobór ochronników słuchu (28)
  • Współdziałanie z innymi środkami ochrony indywidualnej (29)
 • Zasady użytkowania ochronników słuchu (33)
  • Prawidłowy sposób zakładania nauszników przeciwhałasowych (33)
  • Prawidłowy sposób umieszczania wkładek przeciwhałasowych (35)
  • Kontrola stanu technicznego ochronników słuchu (38)
 • Bibliografia (39)