Praca zbiorowa, CIOP-PIB, Warszawa 2008, ISBN 978-83-7373-050-2

 1. Wprowadzenie (5)
 2. Prezentacja systemu STER, ze szczególnym zwróceniem uwagi na moduł RYZYKO (7)
  Przykłady oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy dokonanej z wykorzystaniem programu STER
 3. Czynniki chemiczne (41)
 4. Pyły (87)
 5. Hałas (103)
 6. Hałas infradźwiękowy (121)
 7. Hałas ultradźwiękowy (129)
 8. Drgania mechaniczne (137)
 9. Oświetlenie elektryczne (155)
 10. Promieniowanie optyczne (199)
 11. Promieniowanie laserowe (245)
 12. Pola i promieniowanie elektromagnetyczne (253)
 13. Promieniowanie jonizujące (275)
 14. Obciążenie termiczne (299)
 15. Czynniki mechaniczne (327)
 16. Porażenie prądem elektrycznym (355)
 17. Czynniki biologiczne (383)
 18. Obciążenie fizyczne układu mięśniowo-szkieletowego (391)
 19. Obciążenie fizyczne dynamiczne (419)
 20. Obciążenie psychiczne związane z pracą (431)