Małgorzata Pośniak, Joanna Kowalska, CIOP-PIB, Warszawa, 2009, ISBN 978-83-7373-072-4

  • Wstęp (5)
  • podstawowe pojęcia i definicje (6)
  • Metoda oceny ryzyka chemicznego (9)
  • Uproszczona ocena ryzyka chemicznego na przykładzie małego zakładu poligraficznego (22)
  • Piśmiennictwo (34)