Tomasz Tokarski, "Ocena obciążenia psychofizycznego nauczycieli i pracowników administracji szkoły"
CIOP-PIB, Warszawa 2012
ISBN 978-83-7373-124-0

 • Wprowadzenie (5)
 • Zagrożenia dolegliwościami układu ruchu pracowników szkoły (7)
 • Ocena obciążenia fizycznego (9)
 • Ocena psychospołecznych warunków pracy (12)
  • Wymagania stawiane pracownikom w pracy (13)
  • Możliwość wpływania na zadania w pracy (14)
  • Możliwość otrzymania wsparcia i pomocy (16)
  • Samopoczucie pracownika (16)
  • Oczekiwania dotyczące zmian w pracy (18)
 • Podsumowanie (19)
  • Zalecenia ergonomiczne (20)
  • Zalecenia psychospołeczne (21)
 • Bibliografia (22)