Adam Pościk, CIOP-PIB, Warszawa 2007

 • Wprowadzenie
 • Niekorzystne skutki promieniowania słonecznego dla oczu
  • Zagrożenie światłem niebieskim
  • Ryzyko wywołane promieniowaniem podczerwonym
 • Niekorzystne skutki działania promieniowania słonecznego dla skóry
 • Dodatkowe czynniki zwiekszające narażenie na promieniowanie słoneczne
 • Ochrona oczu przed intensywnym promieniowaniem słonecznym
  • Okulary przeciwsłoneczne
  • Zastosowanie okularów przeciwsłonecznych w ciągu dnia
  • Zastosowanie okularów o zmroku i nocą
  • Rozpoznawanie barw świateł sygnalizacyjnych
  • Informacje dla użytkownika i oznaczanie okularów przeciwsłonecznych
 • Zapobieganie oparzeniom skóry