Mariusz Dąbrowski, CIOP-PIB, Warszawa, 2011,
ISBN 978-83-7373-110-3

 • Przedmowa (5) 
 1. Wypadki przy frezarkach (6)
 2. Typowe zagrożenia oraz stosowane środki ochronne (7)
  1. Kontakt ciała z wirującym frezem (7)
  2. Pochwycenie, wciągnięcie lub wplątanie (12)
  3. Odrzut (13)
  4. Uderzenie i zgniecenie (17)
  5. porażenie pradem elektrycznym (17)
  6. Hałas (18)
  7. Zapylenie i wióry (18)
  8. Pożar i wybuch (19)
 3. Zasady bezpieczeństwa (20)
  1. Organizacja stanowisk pracy (20)
  2. frezarki i wyposażenie (21)
  3. Dobór narzędzi i parametrów obróbki (23)
  4. Stosowanie i sprawdzanie technicznych środków ochronnych (24)
  5. zadania kierownictwa (25)
  6. Metody pracy i podstawowe zasady bezpieczeństwa (27)
 • Podsumowanie (28)
 • Bibliografia (29)