Anna Łuczak, Adam Tearnowski, Badania psychologiczne kierowców - charakterystyka psychometryczna wybranych testów sprawności psychomotorycznej i procesów poznawczych, CIOP-PIB, Warszawa, 2011, ISBN 978-83-7373-107-3

 • Wprowadzenie (7)
 • Metody oceny włąsności psychometrycznych testów (9)
  • Rzetelność testów i standardowy błąd pomiaru
   • Metoda test-retest
   • Metoda połówkowa
   • Metoda alfa Cronbacha
  • Trafność testów
  • Normy testowe
 • Procedura badań walidacyjnych i standaryzacyjnych (14)
  • Osoby badane
  • Warunki badania
  • Procedura badań
 • Test tablic Poppelreutera (19)
  • Opis testu
   • Przeznaczenie testu
   • Struktura testu
   • Procedura badań testem
   • Wskaźnik testu
  • Właściwości psychometryczne testu
   • Rzetelność
   • Trafność
  • Kryteria oceny wyników w orzekaniu o posiadaniu lub braku presyspozycji do prowadzenia pojazdów lub do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy
  • Normy
 • Test R-W (29)
  • Opis testu
   • Przeznaczenie testu
   • Struktura testu
   • Procedura badania testem
   • Wskaźniki testu
  • Właściwości psychometryczne testu
   • Rzetelność
   • Trafność
  • Kryteria oceny wyników w orzekaniu o posiadaniu lub braku predyspozycji do prowadzenia pojazdów lub do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy
  • Normy
 • Test Couvego (36)
  • Opis testu
   • Przeznaczenie testu
   • Struktura testu
   • Procedura badania testem
   • Wskaźniki testu
  • Właściwości psychometryczne testu
   • Rzetelność
   • Trafność
  • Kryteria oceny wyników w ocenie poziomu sprawności z zakresie uwagi, spostrzegawczości i pamięci
  • Normy
 • Test czasu reakcji prostej (43)
  • opis testu
   • Przeznaczenie testu
   • Struktura testu
   • Procedura badania testem
   • Wskaźniki testu
  • Właściwości psychometryczne testu
   • Rzetelność
   • Trafność
  • Kryteria oceny wyników w orzekaniu o posiadaniu lub braku predyspozycji do prowadzenia pojazdów lub do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy
  • normy
 • Test czasu reakcji złożonej (54)
  • Opis testu
   • Przeznaczenie testu
   • Struktura testu
   • Procedura badania testem
   • Wskaźnik testu
  • Właściwości psychometryczne testu
   • Rzetelność
   • Trafność
  • Kryteria  oceny wyników w orzekaniu o posiadaniu lub braku predyspozycji do prowadzenia pojazdów lub do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy
  • Normy
 • Test krzyżowy (64)
  • Opis testu
   • Przeznaczenie testu
   • Struktura testu
   • Procedura badania testem
   • Wskaźnik testu
  • Właściwości psychometryczne testu
   • Rzetelność
   • Trafność
  • Kryteria  oceny wyników w orzekaniu o posiadaniu lub braku predyspozycji do prowadzenia pojazdów lub do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy
  • Normy
 • Podsumowanie (74)
 • Bibliografia (77)
 • Załączniki
  Metryczka osoby badanej
  Test Couvego
  Tablice wyników