Grzegorz Owczarek, Zygmunt Kubacki, CIOP-PIB, Warszawa 2001, ISBN 83-88703-42-0

 1. Wstęp (5)
 2. Podstawy budowy automatycznych filtrów spawalniczych (7)
  1. Fizyczne podstawy działania ekranów ciekłokrystalicznych.
  2. Zasada działania automatycznych filtrów spawalniczych.
 3. Podstawowe parametry charakteryzujące automatyczne filtry spawalnicze (10)
  1. Czas przełączania.
  2. Współczynniki przepuszczania.
  3. Oznaczenie i stopień ochrony (stopień zaciemnienia)
  4. Klasa optyczna.
  5. Klasa rozproszenia światła.
 4. Możliwości dostosowania filtrów do warunków spawania (15)
  1. Regulacja stopnia ochrony (stopnia zaciemnienia).
  2. Regulacja czułości.
  3. Regulacja czasu powrotu do stanu jasnego - czas wyłączenia filtru.
  4. Regulacja kąta widzenia detektorów fotodetekcyjnego układu wejściowego.
  5. Możliwość pozostawienia filtru w stanie jasnym.
 5. Metody badania automatycznych filtrów spawalniczych (18)
 6. Użytkowanie i dobór automatycznych filtrów spawalniczych (18)
  1. Praktyczne sprawdzanie zadziałania ekranu ciekłokrystalicznego.
  2. Szacowanie stopnia ochrony i równomierności zaciemnienia ekranu ciekłokrystalicznego.
  3. Znakowanie filtrów.
  4. Piktogramy.
 7. Literatura (23)
 8. Słowniczek polsko-angielski najważniejszych terminów dotyczących spawania oraz automatycznych filtrów spawalniczych (25)
 9. Słowniczek angielsko-polski najważniejszych terminów dotyczących spawania oraz automatycznych filtrów spawalniczych (26)