Joanna Kamińska, Tomasz Tokarski, Danuta Roman-Liu, CIOP-PIB, Warszawa, 2007, ISBN: 978-83-7373-022-9

 •  Wprowadzenie (5)
  • Biomechaniczne czynniki obciążenia pracownika (8)
  • Ręczne prace transportowe (13)
  • Ocena psychofizycznych możliwości pracowników (15)
   • Statyczna siła mięśniowa w różnych grupach wiekowych - wyskok pionowy (16)
   • Parametry dynamiczne w różnych grupach wiekowych ł- wyskok pionowy (17)
   • Wyniki badań koordynacji wzrokowo-ruchowej u młodszych i starszych pracowników (19)
   • Różnice w badanych parametrach psychofizycznych u kobiet i mężczyzn (20)
  • Wskazówki dotyczące adaptacji stanowisk pracy do możliwości siłowych i sprawnościowych pracowników starszych (21)
  • Dobrze się zestarzeć (23)
   • Aktywność fizyczna (23)
   • Warunki pracy (23)
 • Bibliografia (25)