• Temat numeru
  • Ratownictwo techniczne. Metody uwalniania osób poszkodowanych z samochodów osobowych z zastosowaniem hydraulicznych urządzeń ratowniczych (7)
   Ratownictwo techniczne w Polsce na przestrzeni ostatnich lat mocno się rozwinęło, a świadomość i umiejętności ratowników są coraz większe. Dzieje się tak nie tylko dzięki temu, że mamy do dyspozycji coraz lepszy sprzęt, ale przede wszystkim dlatego, że strażacy coraz więcej ćwiczą. Praktyczne zajęcia, najczęściej z użyciem wraków pojazdów, są ogromną kopalnią wiedzy i doświadczenia. Temat technik ratowniczych jest zatem niezwykle ważny, aby w razie potrzeby dysponować szerokim wachlarzem możliwości do zastosowania podczas realnych działań przy zdarzeniach drogowych. W artykule opisano niezbędne techniki wydobywania osób uwięzionych w pojazdach, które są wykorzystywane podczas wypadków drogowych.
 • W Akcji
  • Działania straży pożarnej na drogach (18)
   Wypadki komunikacyjne, kolizje i inne miejscowe zagrożenia, np. związane z wyciekiem niebezpiecznych substancji lub nawet pożary środków transportu, to typowe zdarzenia na drogach, podczas których działania ratowniczo-gaśnicze prowadzą strażacy. Na czas tych działań przejmują oni infrastrukturę drogową, jednak po likwidacji zagrożenia z powrotem wraca ona do swoich właściwych właścicieli lub zarządców. Jak to wygląda w praktyce, kto za co odpowiada i jakie to ma znaczenie dla samych strażaków?
  • Płachta gaśnicza w ochronie przeciwpożarowej (28)
   Pędzący rozwój technologiczny, coraz gęstsza zabudowa przestrzenna i powszechnie występujące materiały pochodzenia sztucznego mają bezpośredni wpływ na spotęgowanie zagrożeń pożarowych. Bezpieczeństwo pożarowe coraz częściej zależy od szybkiej likwidacji powstałego zagrożenia. Tematy dynamicznych zmian w przestrzeni bezpieczeństwa są wielokrotnie poruszane podczas sympozjów i konferencji, m.in. Konferencji Naukowo-Szkoleniowej w Spale czy Międzynarodowej Konferencji „Pożary Wewnętrzne”.
  • Działania ratownicze podczas zdarzeń w nielegalnych laboratoriach narkotykowych (38)
   We współczesnym świecie skojarzenie słowa „narkotyk” jest jednoznaczne, a fakt, że prawo ściśle reguluje wszystkie aspekty z nim związane, czyli ich wytwarzanie na potrzeby „ulicznego konsumenta” lub inaczej mówiąc – na „użytek rozrywkowy” – odbywa się nielegalnie i poza jakąkolwiek kontrolą, a już na pewno tą, którą można by określić jako kontrolę jakości czy też wiązać opisywane procesy z bezpieczeństwem produkcji. Tym samym miejsce ich wytwarzania, czyli laboratorium, nabiera całkowicie innego znaczenia niż to, które funkcjonuje w naszej wyobraźni.
  • Przyczyny powstawania pożarów urządzeń i instalacji elektrycznych – część 3 (44)
   Oględziny miejsca pożaru są jedną z najważniejszych czynności dokonywanych na miejscu zdarzenia i stanowią główne źródło informacji dla prowadzących dochodzenia lub śledztwa. Przy późniejszym badaniu zabezpieczonego materiału bardzo ważne jest pamięciowe odtwarzanie miejsca zaistniałego pożaru i wykrywanie śladów, które mogły zostać przeoczone w trakcie ich zabezpieczania.
  • Stosowanie wyłączeń ADR w działalności PSP na przykładzie przewozu tlenu medycznego (54)
   Pandemia COVID-19 nałożyła na Państwową Straż Pożarną dodatkowe zadania związane z magazynowaniem i transportem tlenu medycznego. W związku z pojawiającymi się awariami systemów dystrybucji tlenu w szpitalach, które hospitalizowały znaczną część pacjentów poddawanych tlenoterapii, konieczne było stworzenie mobilnego zapasu tlenu rozlokowanego w magazynach utworzonych na bazie wybranych JRG w całym kraju. Przyjrzyjmy się zatem warunkom dotyczącym transportu i magazynowania tego jakże cennego z punktu widzenia zdrowia publicznego materiału realizowanego przez PSP.
  • Uprawnienia kierującego akcją lub działaniem ratowniczym (61)
   Działania ratownicze wymagają sprawnego zarządzania podległymi siłami i środkami przez odpowiednio przygotowanego do tego zadania kierującego działaniem ratowniczym (KDR). Przygotowanie to musi być oparte na ugruntowanym szkoleniu oraz doskonaleniu zawodowym, realizowanym w procesie stałym.
  • Perspektywy inteligentnych działań gaśniczych i nowoczesnego sprzętu pożarniczego – część 2 (69)
   Straty popożarowe na całym świecie są nadal zbyt wysokie, a gaszenie pożarów bardzo niebezpieczne. Obecnie dane z różnych źródeł są gromadzone niezależnie i przetwarzane oddzielnie, ale rozwijające się nowe technologie umożliwiają wykorzystanie ogromnych ilości informacji. Daje to duże nadzieje na zwiększenie skuteczności i wydajności działań ratowniczych.
  • Ratownictwo wodne i nurkowe po wypadkach przewrócenia łodzi – część 1 (73)
   W pierwszej części artykułu zostaną omówione podstawy prawne oraz najważniejsze zasady postępowania w przypadku wywrócenia się łodzi.
  • Strażacy w kontakcie z osobami z dysfunkcją słuchu – praktyczne wskazówki (80)
   Strażak, wykonując powierzone mu zadania, niejednokrotnie zmaga się z różnego rodzaju trudnościami. Napotykane przeciwności są związane z żywiołami oraz barierami komunikacyjnymi. Do tych ostatnich niewątpliwie należą kontakty z osobami głuchymi. Brak szkoleń z zakresu podstawowej znajomości języka migowego i kultury osób z dysfunkcją słuchu utrudnia komunikację pomiędzy strażakiem a poszkodowanym. Poznanie wymienionych elementów pomoże poprawić jakość udzielanej przez jednostki pożarnicze pomocy.
 • Wydarzenia
  • Spała 2022 edycja wiosenna - XIX edycja Konferencji Naukowo-Szkoleniowej magazynu „W Akcji” (24)
   Relacja z wiosennej edycji XIX edycji Konferencji Naukowo-Szkoleniowej magazynu "W akcji"
 • Artykuł promocyjny
  • Nowe radiotelefony DMR (52)
   Hytera Communications, wiodący światowy dostawca innowacyjnych rozwiązań do profesjonalnej komunikacji radiowej, na początku 2022 roku rozpoczął wprowadzanie na rynek nowej rodziny produktów w standardzie ETSI DMR (Digital Mobile Radio) z serii H.

W Akcji - cały wykaz