• Temat numeru: Bezpieczeństwo procesów produkcyjnych
  • IoT a bezpieczeństwo produkcji (6)
   IoT – internet rzeczy – jest jednym z fundamentów przemysłu 4.0. Technologia ta ma istotny wpływ na poprawę bezpieczeństwa produkcji. Jednocześnie wciąż  prace nad zwiększeniem cyberbezpieczeństwa, m.in. właśnie w kontekście zastosowania IoT.
  • „Safety first” w epoce 4.0 (8)
   Z jednej strony wszystkie rozwiązania technologiczne pozwalają użytkownikom korzystać o wiele bardziej i o wiele precyzyjniej z szeroko rozumianej technologii. Dzięki robotom możemy dostać się w miejsca, o których do niedawna nie myśleliśmy. Dzięki sieci internetowej jesteśmy w stanie znaleźć się w każdym miejscu na świecie, niczym bogowie z Olimpu zobaczyć, co słychać u naszych innych „ziemskich kolegów”.
  • Zalety systemów wizyjnych w produkcji (12)
   Kontrola jakości jest jednym z ważniejszych etapów produkcji. To podstawowa forma weryfikacji zgodności produktu lub usługi. Daje ona bezpośrednie informacje na temat tego, czy proces produkcyjny lub usługowy przebiega we właściwy sposób. Ciągły rozwój technologiczny przysparza coraz to nowszych narzędzi pomagających w kontroli jakości. Rosnącą popularnością cieszy się w tym zakresie m.in. komputerowa analiza i przetwarzanie obrazu.
 • Raport
  • Czyste korzyści, czyli jak czyścić układy hydrauliczne w maszynach? (14)
   Do konieczności wymiany olejów i czyszczenia układów hydraulicznych nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Od poprawności wykonania tego zabiegu zależą w dużej mierze wydajność i żywotność urządzeń. Powinien on usunąć wszelkie zanieczyszczenia zarówno w wewnętrznych jak i zewnętrznych powierzchniach układu. Pomimo tego, jak istotny jest to proces, prawdopodobnie nie ma obszaru związanego z układami hydraulicznymi i smarnymi o większych rozbieżnościach między teorią a praktyką.
 • Koncepcje
  • Fundamenty tworzenia programu diagnostycznego (16)
   Od zawsze konserwacja i utrzymanie urządzeń w dobrym stanie były w centrum zainteresowania osób dbających o prawidłowy przebieg procesu produkcyjnego. Najbardziej prymitywne metody polegające na naprawie czy wymianie wadliwych elementów wprowadzane były od samego początku istnienia najprostszych nawet maszyn. Wraz ze wzrostem złożoności procesu i samych urządzeń, zadanie to zaczęło przysparzać coraz większych trudności. Zaczęto poszukiwać efektywnych metod i strategii mających zapewnić bezawaryjność i ciągłość procesu.
 • Prewencje
  • Bezpieczne stanowisko pracy – bezpieczna obsługa maszyny (22)
   Kodeks pracy nakłada na pracodawcę obowiązek zapewnienia, aby stosowane maszyny i inne urządzenia techniczne zapewniały bezpieczne i higieniczne warunki pracy, w szczególności zabezpieczały pracownika przed urazami, działaniem niebezpiecznych substancji chemicznych, porażeniem prądem elektrycznym, nadmiernym hałasem, działaniem drgań mechanicznych i promieniowania oraz szkodliwym i niebezpiecznym działaniem innych czynników środowiska pracy jak również uwzględniały zasady ergonomii. Pracodawca ma również obowiązek wyposażenia w odpowiednie zabezpieczenia maszyny i inne urządzenia techniczne.
 • Eksploatacja
  • Zło rodzi zło: Ransomware (28)
   Ransomware to jedna z kategorii malware, czyli złośliwego oprogramowania. Jest ono tak zaprojektowane, aby blokować dostęp do komputera. Blokować tak długo, aż wymagana przez intruza suma okupu nie zostanie przez ofiarę przekazana na wskazane konto. Ale nie zawsze. Ransomware bywa także wykorzystywane do atakowania infrastruktury krytycznej. Wtedy celem nie jest okup, a wyrządzenie szkody. Kilka przykładów jego zastosowania w odniesieniu do takiej infrastruktury, które miały miejsce w minionym roku, opisano w artykule.
  • Olejowy outsourcing: na czym polega outsourcing serwisu olejowego? (35)
   Idea outsourcingu polega na zlecaniu czynności niezwiązanych bezpośrednio z głównym profilem działalności przedsiębiorstwa firmom zewnętrznym. Jednym z wielu przykładów takiego działania jest powierzenie serwisu olejowego wyspecjalizowanej firmie. W wielu przypadkach może oznaczać to konkretne oszczędności dla właściciela maszyn i gwarancje niezawodnej pracy układów smarowania.
 • Technologie
  • Znakowanie w przemyśle spożywczym (38)
   Na etykiecie lub opakowaniu żywności powinny się znajdować informacje, które służą ochronie zdrowia konsumentów i pozwalają im na dokonywanie świadomych wyborów.
  • Systemy wizyjne stosowane w przemyśle z wykorzystaniem CCTV (40)
   Systemy wizyjne są popularne w wielu branżach, począwszy od branży spożywczej, a skończywszy na automotive. Nie są one może nowością na rynku, ale ich popularyzacja w przemyśle jest stosunkowo mała. Większość firm nadal stosuje rozwiązania oparte na standardowych narzędziach i prostych czujnikach. W przypadku konieczności precyzyjnego odczytu danych standardowe narzędzia i czujniki są jednak niewystarczające.
 • Zarządzanie ludźmi
  • Motywowanie pracowników – kilka praktycznych uwag (42)
 • Dodatek specjalny: Rozwiązania IT dla produkcji
  • Czujniki bezpieczeństwa dla robotów (62)
   Coraz powszechniejsza obecność robotów w każdej strefie produkcyjnej wymaga zwiększenia działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa operatorom. Tradycyjna klatka nie zawsze wystarcza, bowiem coraz częściej ciężkie roboty przemysłowe spotykane są w obszarach, gdzie pracuje operator lub tam, gdzie musi mu być zapewniony dostęp. Rozwiązaniem są zaawansowane systemy bezpieczeństwa oparte na czujnikach, które zapewniają ochronę, nie obniżając przy tym wydajności robotów.
  • Przemysł 4.0 – czy roboty uratują branżę budowlaną? (65)
   Przemysł 4.0 zmienia oblicza kolejnych firm. Krajowa branża wytwórcza i budowlana, w tym także przemysł komponentowy, wyróżnia się istotnie na tle Europy. Niestety, swą pozycję zawdzięcza – jak dotąd – głównie niskim kosztom wytwarzania i usług.

Służby Utrzymania Ruchu - cały wykaz