• Temat numeru: Automatyka i robotyka
  • Automatyzacja – kiedy się opłaca? (6)
   Automatyzacja to proces, który jest jednym z fundamentów czwartej rewolucji przemysłowej. Ze względu na to, a także na zmiany społeczne i geopolityczne, często staje się nie tylko zalecanym trendem rozwojowym, ale również najlepszym wyjściem dla wielu przedsiębiorstw, chcących zachować płynność produkcji. Czy jednak rzeczywiście opłaca się każdemu przedsiębiorcy? Przyjrzyjmy się temu, co wpływa na opłacalność automatyzacji.
  • Automatyzacja drogą do optymalizacji (10)
   Na łamach tego artykułu opisano proces automatyzacji na przykładzie producenta maszyn rolniczych. Zwiększona produkcja tego typu maszyn spowodowała większe zapotrzebowanie na komponenty, w tym na sworznie. Braki w ich produkcji powodowały przestoje w kolejnych etapach wytwarzania maszyn.
  • Train The Trainer – jak tworzyć wewnątrzfirmowy zespół ekspertów do szkoleń pracowników z zakresu automatyki magazynowej? (12)
   Automatyzacja procesów, zarówno w nowych, jak i już istniejących magazynach, umożliwia zwiększenie wydajności i podniesienie szans na poprawę jakości. Reorganizacja procesów magazynowych i zastosowanie nowoczesnych technologii często stwarza wyzwanie dla obsługi i weryfikuje umiejętności kadry. Aby magazyn mógł pracować efektywnie, pracownicy muszą zrozumieć działanie technologii, jak i proces, w którym biorą udział. To człowiek obsługuje i kontroluje maszyny, aby działały w prawidłowy sposób.
  • Coboty – automatyczne ramię nowoczesnej produkcji (15)
   Zautomatyzowanie procesów produkcyjnych jest obecnie jednym z ważniejszych celów Przemysłu 4.0. dzięki niemu możliwe jest uzyskanie większej efektywności pracy, a także lepszej jakości produktów. Jednym z narzędzi, które realizują ten cel, są coboty – roboty współpracujące, którym może być powierzone szereg rozmaitych działań, zwłaszcza takich, które wymagają precyzji, szybkości i dokładności. Pod tymi względami znacznie przewyższają możliwości przeciętnego pracownika, choć w ostatecznym rozrachunku nie zastępują go, a jedynie ułatwiają jego pracę.
 • Raport
  • Bezpieczeństwo pracowników na produkcji – raport (19)
   Coraz więcej firm korzysta z systemów do zarządzania i s terowania produkcją. Większość fabryk ulega reorganizacji, zmienia się ich s struktura. Dzięki rozwojowi automatyzacji menedżerowie zyskują nowe narzędzia minimalizacji ryzyka. Z punktu widzenia BHP najistotniejszą zaletą automatyzacji produkcji jest jej znaczący wpływ na stan bezpieczeństwa pracy – zmniejsza się ryzyko wypadków przy pracy, co można zaobserwować, przyglądając się ich statystyce.
 • Prewencja
  • Dane z parku maszynowego receptą na poprawienie rentowności firmy? (23)
   Jednym z ważniejszych elementów zarządzania produkcją i utrzymaniem ruchu jest kontrolowanie procesów na podstawie danych otrzymanych z parku maszynowego. Ich regularne pozyskiwanie i umiejętne wykorzystywanie pozwala na stworzenie pełnego obrazu przebiegu produkcji i w efekcie – na zwiększenie wydajności procesów i maszyn.
  • Zmiana kultury organizacyjnej na kulturę, w której myśli się o ciągłym doskonaleniu – na przykładzie skracania czasów przezbrojeń z wykorzystaniem metody SMED (27)
   Konkurencyjność firmy zależy między innymi od tego, czy potrafi ona elastycznie dostosować produkcję do potrzeb klienta. W takich przypadkach znacząco wzrasta liczba przezbrojeń. Czas ich wykonania jest kluczowym elementem wpływającym na produktywność. W artykule przekazano informację o zmniejszaniu czasu przezbrajania maszyn do pakowania wyrobu gotowego na przykładzie zakładu przetwórstwa rybnego.
 • Oleje i smary
  • Nowoczesne oleje wielozadaniowe typu STOU/UTTO (31)
   Na rynku środków smarowych znaczącą część obejmuje grupy olejów wielofunkcyjnych, stosowanych w rolnictwie oraz ciężkim sprzęcie budowlanym. Zapewniają doskonałe właściwości eksploatacyjne przy minimalizacji asortymentu olejowego.
 • Bezpieczeństwo na produkcji
  • Oznakowanie urządzeń przeciwwybuchowych (34)
   Bezpieczeństwo przeciwwybuchowe wywodzi się z górnictwa, stąd jest oczywiste, że pierwsze polskie wymagania techniczne dotyczyły właśnie górnictwa węglowego.
 • Przemysł 4.0
  • Przemysł 4.0 – zbieranie i analiza danych z parku maszynowego (38)
   Dane dotyczące pracy maszyn są istotnym czynnikiem zwiększania efektywności ich pracy, a do tego wspomagają działania zmierzające do zapobiegania ich awarii. Przyczyniają się do zwiększenia bezpieczeństwa pracy człowieka i polepszenia jakości wyrobów. Dlatego tak istotne jest gromadzenie oraz analizowanie tych danych. Niegdyś wykonywane było ono ręcznie, za pomocą specjalnych formularzy. I choć w niektórych miejscach dzieje się tak nadal, coraz częściej w sukurs przychodzą czujniki pozwalające na automatyczne zbieranie i analizowanie danych. Taki właśnie kierunek wyznacza Przemysł 4.0.
  • Pracownik czy technologia – co decyduje o sukcesie w produkcji? (41)
   Co to znaczy, że dane przedsiębiorstwo jest firmą produkcyjną? Konsumenci na co dzień poruszają się w otoczeniu podmiotów prowadzących sprzedaż w modelu B2C – business to customer, czyli przedsiębiorstwa do klienta. Dopiero kiedy ktoś wpada na ciekawy i opłacalny pomysł na biznes, który uwzględnia wytwarzanie produktów fizycznych, zadaje sobie pytanie – jak je wyprodukować? Jakie cechy muszą mieć produkty, aby przebić się na rynku oraz – co prawdopodobnie ważniejsze – jaką strategię sprzedażową musi przyjąć firma, by zostać zauważoną przez klientów?
 • Case study
  • Obniżenie kosztów utrzymania ruchu maszyn poprzez wdrożenie elementów Total Productive Maintenance (43)
   Przedstawiony przypadek dotyczy przedsiębiorstwa z branży obróbki metali, zatrudniającego ok. 800 pracowników, które aspirując do pozycji dostawcy 1 rzędu dla liderów w branży automotive, podjęło się analizy stanu swojego parku maszynowego popartej wdrożeniem wskaźnika OEE.
  • Optymalizacja kosztów i zwiększenie wydajności produkcji w przemyśle farmaceutycznym (47)
   Tytuł artykułu można odczytać jako miód na serce każdego menadżera technicznego. Wizja zwiększenia wydajności jest w każdej branży i dla wszystkich kusząca.
 • Zarządzanie ludźmi
  • Ocenianie pracowników w firmach produkcyjnych – o co pytają kierownicy? (51)
   Przełom roku w wielu firmach to czas formalnych ocen pracowniczych. Autorka artykułu podzieliła się z czytelnikami swoimi wnioskami z funkcjonowania systemów ocen w firmach produkcyjnych.
 • Z branży
  • Fotorelacja z XVI Ogólnopolskiego Kongresu Służb Utrzymania Ruchu PolMaintenance (57)
 • Dodatek specjalny: Hydraulika i pneumatyka
  • Technika próżniowa w nowoczesnym przemyśle spożywczym – zaawansowane rozwiązania (66)
   Technika próżniowa jest stosowana na szeroką skalę w przemyśle spożywczym. Można ją spotkać przede wszystkim w aplikacjach typu pick and place. Bez względu na to, czy jest to opakowanie z serkiem mozzarella, pralinki oblane czekoladą, worek typu vacuum czy puszki z napojem – firma Pneumat posiada dedykowane rozwiązania dla tych aplikacji.

Służby Utrzymania Ruchu - cały wykaz