•  Diagnostyka
  • Diagostyka eksploatacyjna napędów elektrycznych (6)
   Silnik elektryczny jest maszyną, która energię elektryczną zamienia na energię mechaniczną. W kontekście sposobu zasilania silniki mogą bazować na napięciu stałym. W tym przypadku zastosowanie znajdują silniki elektryczne obcowzbudne, silniki prądu stałego z magnesami trwałymi, a także silniki elektryczne bocznikowe i szeregowe.
 • Raport – Industry 4.0
  • Przemysł 4.0 – rewolucja czy ewolucja? (12)
   Czytając o Industry 4.0 można momentami odnieść wrażenie, że mowa o przyszłości. Komunikujące się ze sobą urządzenia, sztuczna inteligencja, algorytmy uczące się i podejmujące suwerenne decyzje o tym, jak sterować produkcją. To wszystko brzmi jak pieśń przyszłości, tymczasem elementy tych zagadnień otaczają nas już dziś.
 • Koncepcje
  • Predykcyjne utrzymanie ruchu – i co dalej? (18)
   Utrzymanie maszyn oraz urządzeń w ruchu to jeden z najistotniejszych obszarów w produkcji, przetwórstwie i branży wydobywczej. Dział utrzymania ruchu zapewnia swoistą stabilizację pracy. Wszystkie wykonywane przezeń działania dążą do poprawy wskaźnika OEE – całkowitej efektywności wyposażenia.
  • Digitalizacja utrzymania ruchu – idea #freeyourhands w praktyce (24)
   Współczesny przemysł traci wykwalifikowanych inżynierów obsługujących maszyny produkcyjne oraz procesy serwisowania wyrobów. Dlaczego jest to tak istotny problem, skoro kiedy wyobrażamy sobie ideę przemysłu przyszłości – Przemysłu 4.0 – często myślimy o fabrykach, w których miejsce inżynierów i techników dawno zajęły roboty?
 • Prewencja
  • Analiza warunków pracy w trzech pierwszych kwartałach 2019 roku (27)
  • Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE – praktyczny poradnik (30)
   Pracujące urządzenia są źródłem licznych zagrożeń, niekiedy lekceważonych czy niedocenianych, a czasami wręcz stwarzanych wskutek niewłaściwego postępowania. Wymagania bezpieczeństwa dla maszyn zostały uregulowane Dyrektywą maszynową 2006/42/WE, która została wprowadzona do prawa polskiego Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21.10.2008 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn.
  • Czysta hala produkcyjna to podstawa (36)
   Czystość i porządek na hali produkcyjnej to nie tylko bezpieczeństwo procesów oraz ludzi. W nowoczesnym podejściu do zarządzania ład jest filozofią, a także działaniem odbywającym się w ramach ciągłego doskonalenia, decydującym o wprowadzeniu procesów wolnych od strat oraz marnotrawstwa.
  • Monitoring odpowiada na potrzeby współczesnych przedsiębiorstw (39)
  • Na co zwracać uwagę przy wyborze systemu wentylacji z funkcją chłodzenia wodą, by chronić się przed legionellą? (42)
   W systemach wentylacji przemysłowej z chłodzeniem adiabatycznym czynnikiem chłodniczym jest woda. Przedsiębiorcy często zastanawiają się, czy wdrażać tego typu systemy w swoich zakładach produkcyjnych, obawiając się legionelli. Są to bakterie wywołujące legionellozę – chorobę płuc, która w początkowej fazie przebiega podobnie do grypy, ale może prowadzić do poważnego pogorszenia stanu zdrowia, a nawet śmierci.
  • Czarny humor UR, odcinek 12 (44)
   W różnych obszarach produkcji panuje silne przekonanie o dużej wiedzy producentów maszyn w zakresie wyposażania ich produktów w systemy monitorowania i zabezpieczenia stanu technicznego. Podobnie sytuacja wygląda w odniesieniu do hydrozespołów (turbina wodna + generator = HTG) wykorzystywanych w elektrowniach wodnych.
 • Eksploatacja
  • Vademecum hydrauliki siłowej. Część 5.2: Elementy sterujące kierunkiem przepływu oleju (52)
   Zgodnie z obietnicą z poprzedniego wydania „Służby Utrzymania Ruchu” w tej części cyklu „Vademecum hydrauliki siłowej” zajmiemy się rozdzielaczami hydraulicznymi sterowanymi pośrednio.
 • Technologie
  • Technologie pomiarowe w ocenie stanu technicznego maszyn i urządzeń (56)
 • Obiekt i media
  • Audyt energetyczny – nie tylko obowiązek, ale i możliwość optymalizacji kosztów (58)
   Rzetelnie przeprowadzony audyt energetyczny przedsiębiorstwa umożliwia rozpoznanie najbardziej opłacalnych dla danej firmy sposobów na poprawę efektywności energetycznej. Co więcej, dla dużych firm to obowiązek, który trzeba realizować co cztery lata. Jest nieodzowny także przy wdrożeniu systemów zarządzania energią czy środowiskiem.
 • Zarządzanie ludźmi
  • Jak kształtować zaangażowanie pracowników produkcyjnych? Część 2 (62)
   Tematyka zwiększania aktywności pracowników cieszy się w ostatnich latach dużym zainteresowaniem, a samo zjawisko zaangażowania jest uważane za jedno z kluczowych zagadnień związanych z zarządzaniem.
  • Jak budować wieloletnie relacje z pracownikiem produkcyjnym? (65)
   Każdy pracodawca chciałby mieć zmotywowanych, wydajnych pracowników realizujących cele firmy. Niestety nie wystarczy zatrudnić odpowiedniego „fachowca”, aby cieszyć się z dobrego pracownika. Nawet najwyższe kwalifikacje nie przełożą się na efekty, jeśli zatrudniony przychodzi do pracy zniechęcony, aby „odbębnić” dniówkę. założenie, że sam fakt zatrudnienia pracownika i wypłacanie mu wynagrodzenia będą trwale motywowały zatrudnionego do pracy, jest błędne.
 • Prawo
  • Dopuszczenie do pracy cudzoziemców w ramach outsourcingu (68)
   Aktualnie nierzadkim zjawiskiem jest wykonywanie zadań na terenie przedsiębiorstwa przez osoby nie będące jego pracownikami. Nie chodzi w tym wypadku o ludzi zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych, ale na zasadzie outsourcingu, czyli o pracowników zebranych przez zewnętrznego pracodawcę i skierowanych do wykonywania obowiązków u jego klientów.
 • Relacja (70)
 • Dodatek specjalny – Napędy i sterowanie (73)

Służby Utrzymania Ruchu - cały wykaz