• Temat numeru: Nowoczesna Diagnostyka
  • Efektywność energetyczna – dlaczego to takie ważne? (6)
  • Wibrodiagnostyka maszyn przemysłowych (10)
   Konstruktorzy i diagności infrastruktury przemysłowej są zgodni co do tego, że pracy maszyn wirujących zawsze towarzyszą drgania. To właśnie wibracje są przyczyną stopniowego pogarszania stanu technicznego poszczególnych elementów maszyny.
  • Zapobieganie awariom z wykorzystaniem systemów predykcyjnego i preskryptywnego utrzymania ruchu (16)
   Postęp technologiczny, który dzieje się właśnie na naszych oczach, to przede wszystkim efekt gwałtownego rozwoju technik komputerowych oraz ich wszechstronnych zastosowań. W konsekwencji powszechnie obecna staje się tzw. czwarta rewolucja przemysłowa, związana z pojęciami takimi jak Internet Rzeczy czy Big Data. To one dają możliwość wdrażania efektywnych programów utrzymania technicznego maszyn i urządzeń. Rozwiązania sztucznej inteligencji pozwalają osiągać długoterminowe korzyści finansowe poprzez minimalizację kosztów utrzymania technicznego i produkcji oraz maksymalizację produktywności instalacji przemysłowych. Czy zdajemy sobie jednak sprawę, jaką ścieżką należy podążać, aby najlepiej wykorzystać możliwości, które daje nam rozwój współczesnych technologii?
  • Metody diagnostyki łożysk (20)
   Łożysko stanowi część urządzenia technicznego np. maszyny lub mechanizmu, która podtrzymuje (łożyskuje) inną jego część (łożyskowaną) w sposób umożliwiający jej względny ruch obrotowy (np. wał, oś). Jak wiadomo, łożyska w warunkach przemysłowy wymagają odpowiednich czynności diagnostycznych.
 • Raport
  • ISO 50001 – wdrożenie systemu zarządzania energią (26)
   Energia to element nieodzowny do funkcjonowania jakiegokolwiek systemu. Zarówno organizm składający się z komórek, silnik zbudowany z podzespołów, jak i firma produkcyjna mająca działy i zasoby nie może funkcjonować bez energii. Dzięki niej funkcjonujemy, poruszamy się, mamy odpowiednie zasoby do uruchomienia naszych maszyn, komputerów, produkcji, zakładu czy firmy. Okazuje się jednak, że nawet gdy mamy już pozyskaną energię, która wprawia „nas w ruch”, nie potrafimy właściwie jej pożytkować.
  • Automatyk w Przemyśle 4.0 – rola, umiejętności, wymagania (30)
   Zmiany związane ze stopniowym wdrażaniem Industry 4.0 sprawiają, że ewoluuje także profil pracowników firm podążających za innowacjami i nowoczesnym podejściem do produkcji. Wiele grup zawodowych zastanawia się, jak bieżące trendy w przemyśle wpłyną na ich warunki pracy, wysokość płac czy liczbę miejsc zatrudnienia. Nie ma się zresztą czemu dziwić – rewolucja przemysłowa nie zmniejsza zapotrzebowania na pracowników, jednak w znaczny sposób je modyfikuje.
  • Zapewnienie bezpieczeństwa procesu i ochrony danych produkcyjnych kluczowym czynnikiem sukcesu w Industry 4.0 (34)
   Ideą platformy Industry 4.0 jest stworzenie systemów sterowania zdolnych do zarządzania rozproszoną inteligencją w sposób scentralizowany i przyjazny dla użytkownika. W inteligentnej fabryce przyszłości zabezpieczenia będą musiały zapewnić nie tylko ochronę człowieka i maszyny, ale także niezbędną elastyczność i dyspozycyjność procesu produkcyjnego, co wymagać będzie zupełnie innego podejścia do bezpieczeństwa i ochrony danych produkcyjnych.
 • Akademia Produkcji
  • Optymalizacja procesów z wykorzystaniem systemów wizyjnych (40)
   Człowiek, spoglądając na szafę, myśli „szafa”. Widząc kota, myśli „kot”. Dostrzegając jeden szary punkt na białej ścianie, myśli „plama”. Opisujemy rzeczywistość w sposób zaskakująco trafny dzięki zmysłom, którymi dysponujemy. Wzrok, słuch, węch, smak, dotyk – to dzięki nim poruszamy się tak sprawnie każdego dnia, podejmując trafne decyzje, dokonując wyborów, unikając niebezpieczeństwa. Kiedy słyszymy na drodze pisk opon, instynktownie unosimy głowę i szykujemy się do biegu w konkretnym kierunku, aby uniknąć potrącenia. Jeśli widzimy przed sobą słup, zmieniamy trajektorię ruchu, aby na niego nie wpaść. W każdym momencie życia mózg ludzki podejmuje setki decyzji opartych na mapujących otoczenie zmysłach.
 • Prewencja
  • Czarny humor w UR, odcinek 8 (48)
   W pewnych obszarach produkcji przemysłowej występują palne gazy i ciecze, a także pyły, które mieszając się z otaczającym je powietrzem mogą tworzyć atmosferę wybuchową. Przekroczenie temperatury zapłonu takiej mieszaniny lub jakaś przypadkowa iskra mogą wystarczyć do jej zapłonu i wybuchu.
 • Eksploatacja
  • Jaką technologię czyszczenia maszyn stosować? (56)
   Narzędzia ręczne, myjki ciśnieniowe, piaskowanie, a może ultradźwięki lub suchy lód? Wybór metod czyszczenia maszyn i urządzeń jest bardzo szeroki. Każde rozwiązanie ma swoje zalety i wady, na które warto zwrócić uwagę, zanim podejmie się decyzję o czyszczeniu poszczególnych powierzchni. Tym bardziej, że czynników decydujących o zastosowaniu takiego lub innego rozwiązania jest wiele.
  • Niczym bryza. Zastosowanie chłodzenia adiabatycznego w zakładach przemysłowych (60)
   Zapewnienie odpowiedniej temperatury w zakładzie produkcyjnym to często niełatwe zadanie. Zwłaszcza jeśli w hali znajdują się urządzenia emitujące duże ilości ciepła. nawet skomplikowane układy wentylacyjno-klimatyzacyjne mogą okazać się w tym przypadku mało skuteczne. Ciekawą alternatywą staje się chłodzenie adiabatyczne, czyli wykorzystujące zjawisko parowania wody.
 • Obiekt i media
  • Optymalizacja kosztów energii elektrycznej i gazu w zakładzie (64)
   Redukcja kosztów związanych ze zużyciem energii elektrycznej i gazu stanowi wyzwanie dla każdego zakładu chcącego ograniczyć marnotrawienie środków finansowych, które można przeznaczyć np. na rozwój przedsiębiorstwa poprzez zakup nowych maszyn i urządzeń, oprogramowania itp.
 • Zarządzanie ludźmi
  • Motywacja pracowników – cz. 2 (68)
   Motywacja jest wyjątkowo złożonym procesem. Jako ludzie mamy ograniczony wpływ na otaczającą nas rzeczywistość, wpływającą na nasze reakcje, podejmowane działania, dokonywane wybory. W pracy odpowiada za nią pracodawca. To on tworzy kulturę organizacyjną (sam albo razem z innymi osobami), która następnie przejawia się w naszym działaniu, zaanagażowaniu i odpowiedzialności.
  • Zarządzać inaczej (72)
   Mimo pojawiania się wciąż nowych, nierzadko rewolucyjnych koncepcji zarządzania najpowszechniejsze skojarzenie, zarówno wśród menedżerów, jak I pracowników, jest wciąż takie samo. Organizacja równa się hierarchia. Hierarchia oznacza, że jedni rządzą, drudzy słuchają. Jedni wydają polecenia, drudzy je wykonują. Jedni podejmują decyzje, inni je realizują. Owe rewolucyjne koncepcje, których celem jest zmiana tego stanu rzeczy, wciąż nie mogą się w istotnym stopniu upowszechnić, a szkoda.
  • Risk Based Inspection and Maintenance. Zarządzanie inspekcjami oraz utrzymaniem ruchu na podstawie analizy ryzyka – cz. 2 (76)
   W listopadowo-grudniowym numerze SUR przedstawiliśmy wstęp do cyklu artykułów dotyczących analizy ryzyka i wykorzystaniu jej w procesach zarządzania inspekcjami oraz utrzymaniem ruchu. W tym artykule zajmiemy się bardziej szczegółowo wyzwaniami, przed którymi staje każda organizacja wdrażająca procesy zarządzania na podstawie ryzyka.
 • Z branży
  • Nowości na rynku (79)
  • Wydarzenia (82)

Służby Utrzymania Ruchu - cały wykaz