• Temat numeru: Automatyka i robotyka
  • Zrobotyzowane systemy spawalnicze w zautomatyzowanych procesach spawania (6)
   Robotyzacja to obecnie temat modny i kontrowersyjny zarazem. Modny, bo roboty przemysłowe są symbolem nowoczesności w przemyśle. Urządzenia takie jak sterowniki, podajniki czy panele operatorskie nie są obecne w powszechnej świadomości społecznej. Tymczasem niemal każdy wie, czym jest robot przemysłowy i do czego się go wykorzystuje. Z drugiej jednak strony, jest to temat kontrowersyjny, bo popularny mit głosi, że przez roboty ludzie tracą pracę. Opinia ta jest, jak to zwykle z mitami bywa, nieprawdziwa – co szczególnie jaskrawo widać w spawalnictwie.
  • Vademecum hydrauliki siłowej w systemach automatyki. Część 1: Wprowadzenie (18)
   W ubiegłym roku opublikowano na łamach magazynu „Służby Utrzymania Ruchu” teksty na różne tematy z zakresu hydrauliki siłowej, pneumatyki i automatyki. Były one jednak ukierunkowane w głównej mierze na rozważania teoretyczne. Zagadnienia w nich poruszane miały dosyć ogólny charakter. Pozwalało to oczywiście na omówienie szerokiego spektrum problemów występujących w serwisie maszyn, ale nie dostarczały stricte technicznych informacji, które pomagałyby w codziennej pracy serwisanta. Autor od jakiegoś czasu nosił się z pomysłem napisania czegoś, co stanowiłoby dla serwisanta, zwłaszcza na początku drogi zawodowej, kompendium wiedzy, w którym można znaleźć wiadomości podane w przystępny sposób, bez nadmiaru teorii i mądrych słówek.
  • Użyteczność systemów automatyki (22)
   Wszelkie rozważania na temat technologii i rozwiązań stosowanych w przemyśle zwykle koncentrują się na aspektach technicznych. Niezależnie od tego, czy rozmawiamy o systemach sterowania, robotach przemysłowych, czy systemach informatycznych, zazwyczaj kładziemy nacisk na funkcje i możliwości, wydajność, uzyskiwane korzyści, a także bezpieczeństwo. Innymi słowy, interesuje nas, do dane rozwiązanie potrafi zrobić i jakie przynosi efekty. To, czy jest ono łatwe w użytkowaniu, interesuje nas znacznie mniej. Tymczasem jest to aspekt, na który warto zwrócić większą uwagę, szczególnie z punktu widzenia służb utrzymania ruchu.
  • Zrobotyzowane spawanie stali nierdzewnej – MIG vs TIG (26)
   Tradycyjnie hasłem wywoławczym dla spawania stali nierdzewnej był TIG. Jednak w obliczu rosnącej liczby zastosowań stali nierdzewnej w przemyśle, ograniczonej liczby wykwalifikowanych pracowników i coraz krótszych terminów dostaw wielu przedsiębiorców zaczyna poszukiwać wydajniejszych i bardziej elastycznych rozwiązań, które pozwoliłyby zoptymalizować produkcję z zachowaniem jakości końcowych produktów.
 • Raport
  • Europejska koncepcja kształtowania bezpieczeństwa maszyn (30)
   Niezależnie od tego, czy maszyna jest nowa, czy stara, przepisy definiują sposób i metody zapewnienia odpowiedniego poziomu jej bezpieczeństwa. W przypadku maszyn nowych sposób ten jest jasno określony w dyrektywach. Natomiast w przypadku maszyn starych, gdzie mamy wymagania minimalne, zmienia się tylko sposób osiągnięcia akceptowanego poziomu bezpieczeństwa maszyn.
  • Analiza statystyczna wypadków przy pracy w trzech pierwszych kwartałach 2018 r. (34)
   Wypadki przy pracy były, są i będą. Dopóki człowiek jest integralną częścią procesu pracy, wypadków nie da się uniknąć, ale można ograniczyć ich liczbę oraz/lub ciężkość następstw.
  • Ryzyko na stanowisku pracy – dlaczego je podejmujemy? (38)
   „Jak w ogóle można było tak się zachować?” „Czy ten pracownik nie zna podstawowych zasad BHP?” Pewnie niejednokrotnie zadawałeś sobie podobne pytania, dowiadując się o kolejnym wypadku przy pracy. Powodów, dla których podejmujemy ryzyko, jest jednak wiele i, co ciekawe, wszystkie z nich dotyczą również Ciebie.
 • Koncepcja
  • Systemy zarządzania w utrzymaniu ruchu: kluczowe etapy wdrożenia okiem praktyka (42)
   Systemy zarządzania od dobrych kilku-kilkunastu lat powstają w różnych obszarach naszej „produkcyjnej” rzeczywistości. System zarządzania jakością (ISO 9001), system zarządzania energią (ISO 50001), system zarządzania ochroną środowiska (ISO 14001) czy system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (ISO 18001) to obszary, w jakich powstały już odpowiednie normy i certyfikaty. Pracując w dziale służb utrzymania ruchu, chciałoby się także mieć wytyczne do właściwego zarządzania tym obszarem, a nawet zdobywać stosowne certyfikaty.
 • Prewencja
  • Zastosowanie kamer termowizyjnych w zakładach przemysłowych (46)
   Termowizja, nazywana również termografią, jest procesem obrazowania w paśmie średniej podczerwieni. W efekcie można rejestrować promieniowanie cieplne emitowane przez ciało fizyczne w zakresie temperatur spotykanych w warunkach codziennych bez dodatkowego oświetlenia. Upraszczając, termowizja to rodzaj aparatu fotograficznego, który pracuje w podczerwieni.
  • Optymalizacja skutecznych pomiarów termowizyjnych w zakładzie produkcyjnym (50)
   Technika obrazowania termicznego stała się powszechnym narzędziem w utrzymaniu ruchu. Za pomocą termowizji oceniamy stan maszyn wirnikowych, szczelność zaworów, wymienników ciepła, jakość maszyn elektrycznych, styków i transformatorów, wykrywamy wyładowania niezupełne. Termografia aktywna pozwala na wykrywanie uszkodzeń mechanicznych obiektów technicznych, takich jak zbiorniki czy konstrukcje.
 • Eksploatacja
  • Zarządzanie magazynem części zamiennych okiem praktyka (54)
   Jednym z kluczowych aspektów dobrego, sprawnego funkcjonowania służb utrzymania ruchu jest magazyn części zamiennych. Stworzenie go, przygotowanie właściwych informacji na temat stanów minimalnych, stanów optymalnych, kosztów z nim związanych oraz właściwej obsługi to najważniejsze zadania kierownictwa i osób zaangażowanych w utrzymanie ruchu, ale i całego kierownictwa zakładu. Myśląc o dziale utrzymania ruchu w kontekście przemysłu 4.0, a nawet myśląc jeszcze o przemyśle 3.0, mówiąc o prewencyjnym i predykcyjnym utrzymaniu ruchu, należy patrzeć na SUR jako na jeden z kluczowych działów wspierających w firmie produkcyjnej. Rozpatrując złożoność pracy i zarządzania magazynem części zamiennych, należy rozłożyć to zagadnienie na czynniki pierwsze.
  • Smarowania pod kontrolą. Jak badać i diagnozować oleje przemysłowe? (58)
   Oleje przemysłowe, oprócz swoich oczywistych funkcji, takich jak smarowanie, chłodzenie czy przenoszenie ciśnień, odgrywają jeszcze jedną, bardzo istotną rolę. Ich diagnostyka pozwala nie tylko sprawdzić stan samej cieczy, ale również daje informacje na temat kondycji i możliwych usterek urządzenia, w którym pracuje. Regularna kontrola pozwala ograniczyć wydatki związane zarówno z wymianą środków smarnych, jak i naprawą urządzeń. Dlatego tak ważnym elementem jest regularne sprawdzanie poszczególnych parametrów olejów przemysłowych.
 • Akademia produkcji
  • Automatyzacja zaopatrzenia technicznego. Wsparcie technologiczne w zarządzaniu magazynem technicznym (62)
   Biorąc pod uwagę obecną sytuację rynkową, menedżerowie coraz częściej zaczynają zadawać sobie pytanie na temat wagi łańcucha dostaw utrzymania ruchu i magazynu technicznego w działalności organizacji. Czy obszar ten ma wpływ na jej wydajność, a jeżeli tak, to jaki? Poddajmy zatem analizie okres przechowywania części i materiałów eksploatacyjnych w magazynie, jak również związanym z tym zamrożonym kapitałem. Patrząc natomiast z drugiej strony, poddajmy interpretacji czasy postojów maszyn produkcyjnych spowodowane brakiem części na wymianę w przypadku awarii oraz wynikające z tego tytułu straty ponoszone przez firmy.
 • Zarządzanie ludźmi
  • Umowa o pracę czy kontrakt B2B? Wybór dobrej drogi zawodowej automatyka (66)
   Na rynku zatrudnienia trwa prawdziwa bitwa. Dwa fronty: umowa o pracę kontra prowadzenie własnej firmy. W zależności od okoliczności i priorytetów przedstawiciele automatyki przemysłowej decydują się na jedną lub drugą opcję. Żadnej ze stron nie brakuje zwolenników.
  • Motywacja pracowników – część 1 (70)
   Podczas prowadzonych przez naszą firmę szkoleń, a także w trakcie przeprowadzania zmian u naszych klientów, bardzo często spotykamy się z wypowiedziami szefów wskazującymi, że jedną z ważniejszych trudności, z którymi przychodzi im się mierzyć, jest spadek motywacji w zarządzanych przez nich zespołach, widoczny w zachowaniu współpracowników (mniejsze zaangażowanie, narzekanie itp.). uczestnicy naszych szkoleń pytają nas o to, jak mogliby zadbać o motywację podwładnych, jakie działania warto byłoby wdrożyć (na poziomie zarządzania, ale także rozwiązań organizacyjnych), które przyczyniłyby się do wzrostu motywacji.
 • Z branży
  • Nowości na rynku (76)
  • Innowacje technologiczne drogą do zrównoważonego rozwoju. Wywiad z Victorem Chengiem, wiceprezydentem Delta Electronics Inc. (78)
 • Wydarzenia (80)

Służby Utrzymania Ruchu - cały wykaz