• Temat numeru: Energetyka
  • Przedsiębiorstwo przyjazne środowisku, czyli dlaczego warto przestawić się na zieloną energię (4)
   Generowanie „zielonej” energii, i to nie tylko z tych najbardziej korzystnych źródeł, zaczyna być coraz pilniejszą koniecznością, i nie jedynie z powodów czysto komercyjnych. Technika i technologia potrzebuje czasu, aby rozwiązani maksymalnie zmniejszające ludzki negatywny wpływ na środowisko przyjęły się w przemyśle.
  • Nie bądźmy zaskoczeni – nauczmy się z wyprzedzeniem diagnozować stan elementów napromienionych (10)
   Nie powinien zdziwić Czytelnika ten tytuł. Nawołuje on do roztropnego zachowania się służb utrzymania ruchu w sytuacji, gdy na nieodległym horyzoncie czasowym pojawia się nowe wyzwanie – energetyka jądrowa i związane z tym nowe wyzwania, a w szczególności niekonwencjonalna diagnostyka materiałów napromienionych. Ma ona dotyczyć głównie elementów reaktora atomowego na pierwszej (i chyba niejedynej) elektrowni atomowej. Czy wiemy cokolwiek o tym zagadnieniu? Czy jesteśmy przygotowani do tego typu diagnostyki?
  • Gra świateł (20)
   Bezpieczeństwo, komfort pracy, poziom zmęczenia czy możliwość łatwiejszego dostrzegania błędów to tylko niektóre elementy zależne w dużej mierze od jakości oświetlenia stanowiska pracy. Podstawą przy projektowaniu instalacji oświetleniowej są oczywiście normy i przepisy BHP, ale dzięki nowoczesnym rozwiązaniom możemy od naszych lamp oczekiwać znacznie więcej. Między innymi poprawy skupienia pracowników, ograniczenia zużycia energii czy zdalnej diagnostyki.
 • Raport: UR w branży spożywczej
  • Skuteczne utrzymanie ruchu w przemyśle spożywczym (24)
   Utrzymanie ruchu w przemyśle spożywczym odnosi się do dwóch aspektów. Z jednej strony chodzi bowiem o techniczne utrzymanie sprawności maszyn i urządzeń, z drugiej zaś ważne jest utrzymanie ruchu w kontekście organizacyjnym wraz z jego ciągłym doskonaleniem.
 • Prewencja
  • Wsparcie działu UR przez służbę BHP (30)
   Kooperacja, współdziałanie, współpraca – takie relacje powinny kształtować się w każdym przedsiębiorstwie nie tylko pomiędzy działem produkcji i utrzymania ruchu, ale również na linii służba BHP – utrzymanie ruchu. Tylko wzajemne poznawanie się, wspólna identyfikacja zagrożeń i podjęte działania na rzecz minimalizacji ryzyka zawodowego mogą przyczynić się do ograniczenia wypadków przy pracy i budowania świadomości w zakresie bezpieczeństwa pracy.
  • Jak zadbać o bezpieczeństwo w strefach zagrożonych wybuchem na produkcji? (36)
   W artykule opisane zostały czynniki niebezpieczne i zagrożenia, które mogą spotkać pracowników przedsiębiorstw produkcyjnych pracujących w strefach zagrożenia wybuchem. Przedstawiono unormowania prawne w zakresie oceny ryzyka i minimalnych wymagań bezpieczeństwa, które muszą zostać spełnione w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników. Opisano też dostępne rozwiązania z zakresu ochrony przeciwwybuchowej i dobre praktyki minimalizujące przyczyny wystąpienia wybuchu.
  • W jaki sposób diagnozować uszkodzenia w silnikach elektrycznych? (44)
   Diagnostyka silników elektrycznych to dla każdego diagnosty chleb powszedni. Źródło energii mechanicznej większości maszyn, jakie diagnozujemy, stanowi silnik elektryczny, przeważnie asynchroniczny silnik trójfazowy. Silnik bywa kluczową częścią dużych zespołów linii produkcyjnych i przeważnie w takim przypadku jest krytyczny dla podtrzymania produkcji.
 • Eksploatacja
  • Efektywne wykorzystanie pneumatyki (48)
   Autor przygotowując się do napisania artykułu zainspirował się materiałami dostępnymi w internecie w celu orientacji, co jest obecnie uważane przez producentów i dystrybutorów pneumatyki za czynniki decydujące o sprawności układu pneumatyki rozumianego jako obwód od źródła do odbiornika. Większość materiałów, które znalazł, to raczej wprowadzenie do prezentacji własnej oferty i trudno z nich wyciągnąć informacje na temat tego, co wpływa na efektywność wykorzystania pneumatyki. Autor postanowił przybliżyć zagadnienie najbliższe użytkownikowi, czyli przeanalizować, co może mieć wpływ na prawidłowe działanie układu sprężonego powietrza.
 • Technologie
  • SAP Cloud Platform – darmowe wejście do świata Industry 4.0 (52)
   Początki inicjatywy Industry 4.0 sięgają roku 2011, kiedy to niemieckie Federalne Ministerstwo Oświaty i Badań Naukowych powołało strategiczny projekt zmierzający do komputeryzacji przemysłu i produkcji. Projekt ujrzał światło dzienne w kwietniu 2011 r. na targach w Hanowerze, a w październiku 2012 r. Grupa Robocza Przemysłu 4.0 pod kierunkiem Siegfrieda Daisa z firmy Robert Bosch GmbH przedstawiła zestaw zaleceń wdrożeniowych.
  • Instalacje pneumatyczne w małych i średnich przedsiębiorstwach (56)
   Opracowań związanych z utrzymaniem narzędzi pneumatycznych jest bardzo mało, a w internecie brakuje usystematyzowania i przefiltrowania podawanych informacji. Częściej wiadomości te wprowadzają więcej mętliku w głowie, niż rozjaśniają jakiś problem.
 • Obiekt i media
  • Technologia RFID w magazynie części zamiennych (60)
   Zapewnienie części zamiennych na czas i możliwość ich niezwłocznej wymiany są największymi wyzwaniami stojącymi przed służbami utrzymania ruchu przy podtrzymywaniu płynności produkcji. Każdy sposób na skrócenie czasu przestoju i minimalizację strat jest bezcenny.
  • Diagnostyka i optymalizacja układów hydraulicznych na produkcji (66)
   Odpowiednio przeprowadzona diagnostyka instalacji hydraulicznych powinna zapewnić ciągłość pracy maszyn przemysłowych. Podczas prac w tym zakresie wykorzystuje się specjalne przyrządy pomiarowe. Z kolei optymalizacja instalacji hydraulicznych ma zagwarantować poprawę wydajności systemu, zwłaszcza w kontekście oszczędności energii.
 • Akademia produkcji
  • Jak być wiarygodnym liderem? (70)
   Wiarygodność to ponoć najtrudniejsza do wypracowania i utrzymania cecha lidera. Na to, czy jesteśmy postrzegani jako osoby wiarygodne, czy też nie, wpływ ma wiele czynników, które momentami bardzo trudno jest kontrolować. Rola lidera zespołu wymaga ogromnej cierpliwości, wyczucia, siły i samozaparcia. Ale wiarygodność buduje się od początku kariery, nie tylko od momentu stania się czyimś szefem.
 • Zarządzanie ludźmi
  • Jak prawidłowo minimalizować ryzyko resztkowe? (72)
   Analiza ryzyka zawodowego ma na celu eliminację lub ograniczenie zagrożeń występujących na stanowisku pacy poprzez zapewnienie pracownikom bezpiecznych warunków pracy. Wszelkie metody ograniczenia ryzyka są ukierunkowane na próby całkowitego wyeliminowania zagrożeń w środowisku pracy. Jeśli jednak zastosowanie wszelkich zgodnych ze stanem wiedzy środków redukcji ryzyka nie wystarcza do jego wyeliminowania, to pozostaje tzw. ryzyko resztkowe.
 • Z Branży (76)
 • Wydarzenia (78)

Służby Utrzymania Ruchu - cały wykaz