• Prawo pracy
  • Koniec ustawy antykryzysowej. Limity umów czasowych obowiązują (1)
   Od dnia 1 stycznia 2012 r. pracodawców mających status przedsiębiorców - w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej - ponownie obowiązuje limitowanie umów na czas określony, o jakim mowa w art. 251 k.p. 
 • Bezpieczeństwo publiczne
  • Szczególne rozwiązania na wypadek powodzi i usuwania jej skutków (5)
   Finansowanie, zasiłki powodziowe, uproszczenie procedur budowlanych, wypłata świadczeń z różnych funduszy, pomoc w spłacie kredytu mieszkaniowego, lokale socjalne, zwolnienia z opłat skarbowych i podatków, pożyczki dla przedsiębiorców, procedury pożyczkowe 
 • Polityka rodzinna
  • Ustalanie dochodu do zasiłku rodzinnego (11)
   W dniu 1 stycznia 2012 r. weszła w życie nowelizacja przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w wyniku której zostały zmienione zasady ustalania dochodu rodziny dla potrzeb zasiłku rodzinnego
   • Co zmienił Trybunał Konstytucyjny
   • Obecne zasady utraty i uzyskania dochodu
   • Definicja utraty i uzyskania dochodu
   • Składki na ubezpieczenie zdrowotne 
  • Doraźna pomoc dla pobierających świadczenie pielęgnacyjne (14)
 • Zatrudnienie
  • Programy specjalne - szansa, która czeka na wykorzystanie (16)
   • Geneza programów oraz ich adresaci
   • Realizatorzy i finansowanie programów
   • Tryb i warunki opracowania programu
   • Możliwe warianty programów specjalnych
   • Przykłady projektowania i realizacji programów 
 • Zabezpieczenie społeczne
  • Świadczenie rehabilitacyjne (25)
   • Uprawnieni
   • Procedura i ważne terminy
   • Świadczenie a zwolnienie
   • Wysokość i wypłata świadczenia
 • Pomoc i integracja społeczna
  • Co widać w listach do Ministerstwa? (28)
   • Ośrodki i domy pomocy
   • Opieka prawna
   • Problemy finansowe
   • Świadczenia
 • Unia Europejska
  • Co kryją dane o rynku pracy (IV str. okładki)
 • Lektury
  • Przetrwać bez ryzyka, czyli wizerunek polskiego przedsiębiorcy (23)