• Temat miesiąca
  • Zasady wypełniania informacji ZUS IWA za 2022 r. (12)
   Informację o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe ZUS IWA za 2022 r. płatnicy muszą złożyć do 31 stycznia 2023 r. Od danych zawartych w tej informacji zależy wysokość składek na ubezpieczenie wypadkowe, które płatnik będzie opłacał od 1 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2024 r. Za podanie w ZUS IWA nieprawdziwych danych, które spowodują zaniżenie stopy procentowej składki wypadkowej płatnik może narazić się na poważne sankcje finansowe.
 • Prawo pracy
  • Procedura zmiany okresu rozliczeniowego – sposób postępowania pracodawcy (18)
   Okres rozliczeniowy jest jednym z elementów organizacji czasu pracy. Jego zmiana wymaga przeprowadzenia zmiany postanowień regulaminu pracy, układu zbiorowego pracy, obwieszczenia ustanawiającego jego długość oraz przeprowadzenia szczególnych procedur, o których mowa w przepisach.
 • Wynagrodzenia
  • Należności z tytułu podróży służbowych w kraju i za granicą po zmianach przepisów (26)
   Od 1 stycznia 2023 r. wzrosła dieta za dobę podróży służbowej na terenie kraju z 38 zł do 45 zł. To oznacza, że podwyżce uległy także inne należności stanowiące zwrot kosztów wyjazdu, ustalane w sposób ryczałtowy, jako odpowiedni procent diety. Od 29 listopada 2022 r. zmieniły się także diety w podróżach zagranicznych.

Serwis Prawno-Pracowniczy - cały wykaz