• Aktualności
  • XVII edycja Konkursu Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi
  • Kampania Społeczna na Rzecz Promocji Zdrowia Pracujących „Zdrowie Pracowników Zyskiem Firmy”
  • Konkurs Dobrych Praktyk pn. „Zdrowe i Bezpieczne Miejsce Pracy”
  • Fire Expo 2016 na PGE Stadionie Narodowym. Największe wydarzenie branży pożarowej nadchodzi. Zarezerwuj swój czas!
  • Specjaliści BHP – Kompetentni i wykształceni
  • Już wkrótce od dyrektywie SEVESO III w Wieńcu-Zdroju
  • Skąd te objazdy, czyli rzecz o bezpiecznej budowie
  • Międzynarodowa Konferencja – Ochrona Życia i Zdrowia Pracujących w Sektorze Budownictwa”
  • Konferencja pt. „Obciążenia Mięśniowo-Szkieletowe w Transporcie Wewnątrzzakładowym” 3-4 czerwca 2016 r. – Koszalin
 • Ochrona P.Poż
  • Konserwacja systemów sygnalizacji pożarowej (SSP)
 • Polecamy
  • Zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami – Obawy pracodawców
 • Wypadek
  • Wypadek przy obsłudze gilotyny
 • Na Sali Sądowej
  • Wykonując zawartą umowę
 • BHP w praktyce
  • Narażenie zawodowe na hałas oraz drgania mechaniczne – Miszmasz w gąszczu przepisów, czy też wyrazisty przekaz? Część I
  • Uwalnianie materiałów niebezpiecznych w środowisku pracy – Klarowność tematua czy nawarstwianie się niejasności? Część II
 • Ryzyko Zawodowe
  • Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracownika obróbki drewna w tartaku
 • Prawo
  • Sporządzanie dokumentacji powypadkowej po wypadku obcokrajowca
  • Skutki zawierania umów cywilnoprawnych w warunkach, w których powinna być zawarta umowa o pracę
 • Zarządzanie BHP
  • Niektóre prace z zakresu gospodarki leśnej – Tematyczna Lista Kontrolna
 • Wywiad
  • Wywiad z Piotrem Gotowickim zajmującym stanowisko ds. bhp w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w Warszawie. Wycinka drzew na terenach zamieszkałych