• Komentarz Przyjaciela (3)
   10 marca bieżącego roku w sejmie odbyło się posiedzenie Komisji do Spraw Kontroli Państwowej, na którym nowomianowany Główny Inspektor Pracy Roman Giedrojć przedstawił program działania PIP na najbliższe trzy lata.
 • Temat z okładki
  • Zagrożenia związane z wykonywaniem zawodu ratownika medycznego (5)
   Wydarzenia związane z zawaleniem się dachu i stropu hali wystawowej w Chorzowie w styczniu 2006 r. pokazały ustawodawcy, że w kraju brak jest sprawnego systemu ratownictwa medycznego i jednocześnie przyczyniły się do konieczności przyśpieszenia działań na rzecz jego stworzenia. Ponadto uświadomiły, że w sytuacjach ratujących życie i zdrowie ludzkie ważną rolę spełniają przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Wywiad
  • Wywiad z Jolantą Krawiec - Starszym inspektorem BHP w Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego (9)
 • Zarządzanie BHP
  • Bezpieczna pływalnia (12)
   Coraz więcej czasu spędzamy w pozycji siedzącej: w pracy przy biurku, w domu przed komputerem i telewizorem, dlatego coraz częściej szukamy miejsc takich jak baseny, gdzie możemy "zażyć" trochę ruchu. Przychodząc na pływalnię chcemy się zrelaksować, spędzić czas w miłej atmosferze i w poczuciu bezpieczeństwa. Oczekujemy, że dostaniemy czystą szafkę, skorzystamy z czystej wody i nie przyniesiemy do domu żadnej choroby, a kto będzie czuwał nad naszym bezpieczeństwem.
  • Modernizacja systemu odciągu spalin jako przykład wykorzystania środków finansowych z funduszu wypadkowego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (15)
   W ramach prowadzonego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Programu dofinansowania działań skierowanych na utrzymanie zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej, prowadzonych przez płatników składek przedsiębiorcy mogą się ubiegać o otrzymanie dofinansowania na realizację działań poprawiających warunki pracy. Dofinansowanie może obejmować zarówno działania doradcze związane m.in. z opracowaniem oceny ryzyka zawodowego, wykonaniem badań środowiska pracy, jak i działania inwestycyjne związane np. z zakupem wózka jezdniowego, modernizacją systemu oczyszczania i uzdatniania powietrza w zakładzie pracy. W prezentowanym artykule przybliżymy Państwu w skrócie informacje ogólne dotyczące samego programu, jak i przykład wykorzystania dotacji ZUS w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacji w Radomiu Sp. z o.o.
  • Przygotowywanie, podawanie i przechowywanie leków cytostatycznych w zakładach opieki zdrowotnej - tematyczna lista kontrolna (19)
   Leki cytostatyczne to substancje naturalne lub sztuczne posiadające właściwości toksyczne w stosunku do komórek nowotworowych, stosowane w chemioterapii w onkologicznych zakładach opieki zdrowotnej. Z uwagi na ich właściwości mogą stanowić duże zagrożenie zdrowotne dla pracowników narażonych na długotrwały z nimi kontakt, w trakcie ich przygotowywania, podawania czy opiekowania się pacjentami, którym leki cytostatyczne są podawane. Długotrwałe narażenie oraz nieprzestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, może spowodować u pracowników rozwój chorób nowotworowych, jak również problemy z płodnością, schorzenia układu oddechowego, nerek, wątroby czy wypadanie włosów.
 • Prawo
  • Materiały niebezpieczne w zakładzie pracy (21)
   W zależności od rodzaju prowadzonej działalności w zakładach pracy mogą występować różne materiały niebezpieczne. Mogą to być materiały wytwarzane w danym zakładzie, przetwarzane, czy też stosowane w procesie produkcji, stanowiąc zagrożenie dla zdrowia i życia pracowników.
  • Podnoszenie kwalifikacji zawodowych za zgodą pracodawcy (25)
   Zgodnie z definicją wyrażoną w kodeksie pracy w art. 103 par. 1 przez podnoszenie kwalifikacji zawodowych rozumie się zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez pracownika, z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą. Definicja jest na tyle ogólna, że niekiedy powoduje problemy z jednoznacznym zakwalifikowaniem pobierania przez pracownika nauki (studiów/szkolenia) jako podnoszenia kwalifikacji.
  • Szkolenie okresowe BHP dla stanowisk nie wymienionych bezpośrednio w treści rozporządzenia (27)
   Przepisy dotyczące szkoleń BHP nie ulegają aktualizacji od wielu lat, jednak zmiany organizacji pracy na poszczególnych stanowiskach wywołują liczne pytania. Dawniej oczywistym było, że sprzedawca czy kasjer byli kierowani na szkolenia dla stanowisk robotniczych, jednak postępująca mechanizacja i informatyzacja, złożoność przeprowadzanych procesów pracy, skutkujące w praktyce ograniczaniem do minimum roli wysiłku fizycznego na rzecz umysłowego (obsługa komputera, udzielanie porad klientom), każe zastanowić się, czy takie szkolenie jest dla nich odpowiednie. Jak do celów realizacji wymogów przepisów zdefiniować "stanowisko robotnicze"? W jakiej grupie powinni być szkoleni pracownicy takich zawodów jak np.  fizjoterapeuta, archiwista? Jaki jest okres ważności odbytych przez nich szkoleń?
 • Ryzyko zawodowe
  • Ocena ryzyka zawodowego dla ratownika medycznego (28)
   Ocena stanowiska pracy; Szacowanie ryzyka wg PN-N-18002:2011 w skali trójstopniowej; Opis metody oceny ryzyka
 • Biblioteka (32)
  Vademecum umów i pism dla prezesa spółki z o.o.; Wypadki i choroby zawodowe - dokumentacja, postępowanie, orzecznictwo; Szkolenie okresowe dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
 • BHP w praktyce
  • Praca stojąca - uciążliwość narzucona względami technologicznymi, czy też niewłaściwą organizacją? Część II (33)
   Skupiając uwagę czytelników na organizacji pracy stojącej i zastosowaniu dobrych praktyk ergonomicznych, nie sposób jest nie odnieść się do wysokości pola pracy. Dodatkowa możliwość zastosowania powierzchni roboczych z regulowaną wysokością na pewno będzie wyrazem poszanowania zasad ergonomii.
  • Myśl i pracuj bezpiecznie na przykładzie International Tobacco Machinery Poland w Radomiu (ITM Poland) (36)
   Działalność w branży produkcji maszyn jest szeroka, jednak ITM zajmuje się produkcją specjalistycznych maszyn do wytwarzania produktów tytoniowych i stanowi w tej dziedzinie światową ekstraklasę. Produkcja tej spółki w 95% trafia na eksport.
 • Ochrona przeciwpożarowa
  • Skrzynka na klucz ewakuacyjny - rozwiązanie na zamknięte drzwi ewakuacyjne? (39)
   "W obiektach oraz na terenach przyległych do nich, jest zabronione (...) zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe użycie w przypadku pożaru lub innego zagrożenia powodującego konieczność ewakuacji" - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109 poz. 719).
 • Na sali sądowej
  • W zaświadczeniu nie było błędu (40)
 • Wypadki
  • Ciężki wypadek przy produkcji betonu (42)
 • Atesto.pl prezentuje (45)
 • [Nie]pełnosprawni w pracy
  • Dofinansowanie do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników. Procedury ubiegania się o refundację (46)
   Pracodawca zatrudniający pracowników z niepełnosprawnościami może uzyskać refundację wynagrodzeń tych pracowników. Wysokość refundacji uzależniona jest od stopnia i rodzaju niepełnosprawności. Szczegółowo opisano to w lutowym numerze Przyjaciela przy Pracy. W tym artykule opisano procedury ubiegania się o refundację.
 • Współpraca (48)
 • Prezentacje (49)
 • Aktualności (50)
 • Przyjaciel radzi i odpowiada (54)