• Programy redukcji stresu - koszty czy zyski?
    Niniejszy artykuł porusza zagadnienia stresu zawodowego oraz kosztów, które generuje brak działań interwencyjnych. W konfrontacji z tymi danymi, w drugiej części artykułu zaprezentowano rodzaje programów redukcji stresu oraz wyniki analiz ekonomicznych dotyczących zwrotu kosztów z takich inwestycji. W artykule zaprezentowano również wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w 332 organizacjach, poświęconych zagadnieniu rodzaju i jakości programów interwencyjnych wdrażanych w Polsce.
  • Stres w pracy jako źródło kontrproduktywnych zachowań pracowników
    Na przełomie ostatnich kilkunastu lat dosyć szeroko eksplorowanym problemem, zwłaszcza w amerykańskiej literaturze psychologicznej, stały się kontrproduktywne zachowania pracowników. Ta tematyka nie cieszy się w naszym kraju zbyt dużym zainteresowaniem, dlatego istnieje potrzeba przybliżenia jej polskiemu Czytelnikowi. Tym bardziej, że koszty związane z zachowaniami kontroproduktywnymi dotyczą nie tylko pojedynczych organizacji, ale całego kraju. W niniejszym artykule przedstawione zostaną (1) pojęcie oraz podstawowe typologie kontrproduktywnych zachowań w pracy, (2) główne przyczyny ich powstawania, a także (3) koszty związane z zachowaniami kontroproduktywnymi.
  • Rehabilitacja w schorzeniach psychosomatycznych
    Od 10 lat Zakład Ubezpieczeń Społecznych prowadzi rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej w zakresie schorzeń psychosomatycznych, które powodują długotrwałą czasową niezdolność do pracy. Ten profil rehabilitacji powstał z powodu stale rosnącej liczby osób borykających się z tymi schorzeniami.
  • Wydarzenia, opinie - 2015