• Studia Podyplomowe BHP i Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem (1)
  • Studia Podyplomowe Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (2)
  • Studia Podyplomowe Akademia Umiejętności Społecznych (4)
  • Opinie absolwentów (4)
  • O Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach (5)
  • Kadra dydaktyczna (8)
 • Publikacje opracowane przez słuchaczy Studiów Podyplomowych i ich promotorów z zakresu tematyki bronionych prac końcowych
  • Analiza kosztów wypadków przy pracy na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa robót górniczych (149
  • Aktywizacja pracowników do poprawy bezpieczeństwa pracy (18)
  • Współczesne podejście do utrzymania maszyn (23)
  • Bezpieczeństwo funkcjonalne maszyn w świetle nowej dyrektywy maszynowej Unii Europejskiej (29)
  • Zagrożenia w procesie produkcji poliestrowych ładunków klejowych typu Lokset (34)
  • Ergonomiczna diagnoza stanowiska lakiernika w aspekcie wartości MHT (40)
  • Czy konieczne jest tworzenie programów antystresowych dla pracowników XXI wieku (43)
 • Praktyczne informacje dla słuchaczy studiów podyplomowych (46)