• Czynniki szkodliwe pomieszczeń i ich ważniejsze źródła (1)
  • Szkodliwe czynniki biologiczne w środowisku pracy bibliotekarzy i archiwistów (5)
  • Występowanie objawów syndromu chorego budynku wśród pracowników biurowych w wybranych miastach woj. śląskiego (11)
  • Zasady identyfikacji zagrożeń mechanicznych w środowisku pracy (16)
  • Odzież i obuwie robocze a środki ochrony indywidualnej (22)