Praca i Zdrowie - polskie forum ochrony pracy 2013/06

  • Aktualności (6)
   W Polsce nie działa pośrednictwo pracy; Reforma urzędów pracy; Nowy urlop rodzicielski i dłuższe urlopy macierzyńskie; Odsetki za niewypłacane pensje; Polacy wyłudzają renty; Młodzi Europejczycy bez pracy; Jak długo szukamy pracy? Chorzy na e-zwolnieniach; Open space szkodzi; Zarabiamy na saksach; Jak zdobywamy pracę.
 • Temat miesiąca
  • Profilaktyka najczęstszych zakażeń krwiopochodnych u pracowników ochrony zdrowia (8)
   Rola pracodawcy; Działalność edukacyjna; Podstawowe zalecenia dla personelu medycznego, mające na celu redukcję ryzyka ekspozycji zawodowej; Obowiązkowe szczepienia personelu medycznego; Raportowanie zdarzeń związanych z ekspozycją na materiał potencjalnie zakaźny
 • BHP
  • Oświetlenie miejsc pracy we wnętrzach - nowa norma oświetleniowy (14)
   Wymagania prawne; Nowe definicje i wymagania; Korzyści dodatkowe z oświetlenia dziennego; Sposoby pomiarów podstawowych parametrów oświetlenia elektrycznego
  • Żurawie przenośne (20)
   Prawo; Eksploatacja; Warunki pracy; Przed pracą; Czynności niedozwolone; Błędy w eksploatacji
  • Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku montera konstrukcji metalowych (37)
   Zadania i czynności robocze; Środowisko pracy
 • Ergonomia
  • Metody oceny obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego cz. II (25)
   Narzędzie KIM - metoda pozycji kluczowych
 • Prawo pracy
  • Pracownicy do spraw pierwszej pomocy, zwalczania pożarów i ewakuacji (28)
   Europejskie źródła; Istota "wyznaczenia"; Kwalifikacje wyznaczonych pracowników; Sposób wypełnienia obowiązku
 • Dobre praktyki
  • Serwis internetowy BEZPIECZNIEJ wspomagający profilaktykę zagrożeń fizycznych w środowisku pracy (32)
   Struktura serwisu BEZPIECZNIEJ; Zawartość serwisu na przykładzie bloku tematycznego dotyczącego hałasu