Praca i Zdrowie - polskie forum ochrony pracy 2013/01

  • Aktualności (6)
   Niewypłacone wynagrodzenia; Zaległy urlop do końca września; Ruchomy czas pracy; Absolwenci na rynku pracy; Praca służących bez padnych praw; Praca dla młodych po czterech miesiącach? Pomoc dla mam po urlopie macierzyńskim; Becikowe zostało uzależnione od dochodu; Praca w branży usługowej; Zwolnienie za atrakcyjny wygląd; Macierzyński wydłużony, czyli urlop rodzicielski.
 • Temat miesiąca
  • Dobór i stosowanie środków ochrony indywidualnej w laboratoriach badawczych część I - Ochrona rąk (9)
   Czym są środki ochrony indywidualnej? Jakie wymagania są stawiane środkom ochrony indywidualnej? Odpowiedzialność; Jak zidentyfikować zagrożenia na stanowisku pracownika w laboratoriach badawczych? Jak dobrać ochrony rąk pracowników w laboratoriach badawczych?
 • INTERVIEW
  • Rozmowa z Katarzyną Daniek, dyrektor Działu Rozwiązań Agencji Zatrudnienia ManpowerGroup (14)
 • BHP
  • Bezpieczna eksploatacja wózków jezdniowych podnośnikowych (16)
   Szanowni czytelnicy, artykułem tym inaugurujemy nowy cykl "Rok z Urzędem Dozoru Technicznego", który to cykl będą Państwo mogli śledzić na naszych łamach w 2013 roku.
  • Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia w zagospodarowaniu terenu budowy (19)
   Uregulowania prawne dotyczące zagospodarowania terenu budowy; Projektowanie, organizacja i eksploatacja elementów zagospodarowania terenu budowy
  • Bezpieczeństwo podczas odśnieżania i innych prac na dachach płaskich (28)
   O tym, że praca na wysokości jest niebezpieczna nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Jeśli na dachu znajduje się dodatkowy czynnik ryzyka jakim jest śnieg czy lód to prace związane z jego usuwaniem będą należały do skrajnie niebezpiecznych. Pomimo tego wielu pracowników, a także pracodawców, bagatelizuje niebezpieczeństwa związane z taką pracą. Niestety, bardzo często możemy zobaczyć osoby odśnieżające dachy bez jakichkolwiek zabezpieczeń.
  • Nadzór rynku - ocena zgodności część II. Koncepcja bezpieczeństwa użytkowania maszyn (32)
   Koncepcja bezpieczeństwa użytkowania maszyn jest podzielona na dwa rodzaje. Pierwszy określa procedury bezpieczeństwa dla maszyn po raz pierwszy wprowadzanych na rynek Unii Europejskiej, tzw. maszyn nowych, drugi zaś określa procedury dla maszyn już użytkowanych, tzw. maszyn starych. Omawiana koncepcja obejmuje wzajemne współdziałania w obszarze projektant-producent-użytkownik.
  • Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku sanitariusza (42)
 • Ergonomia
  • Usiądź! (30)
   Pozycja siedząca jest obecnie jedną z najczęściej przyjmowanych pozycji ciała, mimo że nie jest ona pozycją fizjologiczną, tzn. taką, do której człowiek został przystosowany na drodze ewolucji. Najlepszą pozycją ciała dla człowieka jest chodzenie, do niej właśnie został dostosowany kształt naszego kręgosłupa.
 • Prawo pracy
  • Gospodarka odpadami a ochrona zdrowia (35)
 • Psychologia pracy
  • Występ publiczny bez tremy, czyli jak radzić sobie z tremą podczas wystąpień publicznych (39)
   Trema, czyli co? Trema, komunikacja niewerbalna a budowanie pewności siebie; Praktyczne wskazówki; TCM, czyli trening czyni mistrza
  • Zagrożenia psychospołeczne na stanowisku robotnika oczyszczania miasta - ocena ryzyka zawodowego (47)
   Psychospołeczna charakterystyka stanowiska pracy