• Aktualności (6)
   Resort pracy zmienia Kodeks pracy; Polacy wyjeżdżają pracować do Niemiec; Bony na pracę; Mamy chcą pracować; 18 mld zł rocznie kosztują zwolnienia lekarskie; Nie lubimy donosicieli w pracy; 50+ chętnie zatrudniani; Lubimy przeklinać w pracy 
 • Temat miesiąca
  • Formy zatrudnienia i czas pracy w podmiotach leczniczych (10)
   Podmioty lecznicze; Zatrudnienie w podmiocie leczniczym; Czas pracy w podmiocie leczniczym
 • Interview
  • Rozmowa z dr Ewą Wągrowską-Koski, konsultantem krajowym w dziedzinie medycyny pracy (19)
   O wyzwaniach stojących przed medycyną pracy i XII Krajowym Zjeździe Naukowym Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy 
 • BHP
  • Rękawice i obuwie przeznaczone do ochrony przed chemikaliami i mikroorganizmami (22)
   Czy rękawice wykonane z tkanin lub dzianin powleczone częściowo polimerem można stosować do prac z czynnikami chemicznymi?; Czy każdy rodzaj rękawic i obuwia, który jest przeznaczony do ochrony przed chemikaliami może być stosowany uniwersalnie, niezależnie od rodzaju czynników chemicznych?; Gdzie użytkownik może znaleźć informację na temat właściwości ochronnych danego typu rękawic lub obuwia przeznaczonych do prac z chemikaliami?; Które z norm zharmonizowanych z dyrektywą 89/686/EWG odnoszą się do wymagań dla rękawic i obuwia przeznaczonych do ochrony przed chemikaliami?; Jakie wymagania powinny spełniać rękawice chroniące przed czynnikami chemicznymi?; Jakie wymagania powinno spełniać obuwie chroniące przed czynnikami chemicznymi?; Ile jest poziomów odporności chemicznej rękawic?; Ile jest poziomów odporności chemicznej obuwia?; Jakie modele konstrukcyjne i rodzaje klasyfikacji obuwia mogą być stosowane w odniesieniu do obuwia odpornego na chemikalia i obuwia o zwiększonej odporności na chemikalia?; Czy istnieje norma europejska, zharmonizowana z dyrektywą 89/686/EWG, w której zostały określone wymagania wobec rękawic i obuwia chroniących przed czynnikami biologicznymi?
  • Znaki i sygnały bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w organizacji budowy (28)
   Wymagania ogólne; Ogrodzenie budowy i wyznaczenie stref niebezpiecznych; Wykonanie dróg, wyjść i przejść dla pieszych; Doprowadzenie i rozprowadzenie energii elektrycznej, wody oraz odprowadzanie lub utylizacja ścieków; Pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne; Oświetlenie terenu budowy; Składowiska materiałów i wyrobów 
  • Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku lekarza weterynarii (43)
 • Ergonomia
  • Ergonomia w biurze (26)
  • Lapidaria ergonomiczne - podstawowe problemy bezpieczeństwa i ergonomii w szkole (36)
   Zagrożenia dla uczniów w czasie zawodów sportowych; Zagrożenia związane z zajęciami praktyczno-technicznymi; Zagrożenia związane ze stołówką szkolną 
 • Psychologia pracy
  • Zagrożenia psychospołeczne na stanowisku pilota wycieczek - ocena ryzyka zawodowego (40)