• Aktualności (6)
   Urlopy także dla rodziców prowadzących firmy; Co drugi Polak jest aktywny zawodowo; Czarna Lista Barier coraz dłuższa; Pracy szukamy głównie w internecie; Ukraińcy, Chińczycy, Wietnamczycy; Nie wykorzystujemy urlopu; Sekretarki i asystentki zarabiają coraz więcej; Polacy boją się o pracę; Zarobki absolwentów; Programy aktywizacji bezrobotnych dobrze wykorzystane;  
 • Targi
  • Relacja z 21 edycji Międzynarodowych Targów Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO 2012 (8)
 • Temat miesiąca
  • Rękawice i obuwie przeznaczone do ochrony przed zagrożeniami mechanicznymi (10)
   Rękawice ochronne; Czy rękawice zapewniające minimalną ochronę przed czynnikami mechanicznymi należą do środków ochrony indywidualnej?; Czy wśród rękawic istnieją takie, które chronią przed uderzeniami i do jakiej kategorii według Dyrektywy 89/686/EWG są one zaliczane?; Czy wolno stosować rękawice, gdy istnieje ryzyko pochwycenia przez poruszające się części maszyn?; Czy do prac z nożami ręcznymi można stosować rękawice spełniające wymagania normy EN 388?; Czy rękawice skórzane, spełniające wymagania norm EN 420 i EN 388 są rękawicami zaliczanymi do kategorii II?; Co oznaczają poszczególne cyfry przy piktogramie według EN 388?; Czy przy piktogramie wg EN 1082-1:1996 należy stosować jakieś symbole, cyfry lub oznaczenia literowe?; Czy rękawice, tzw. wampirki, należą do środków ochrony indywidualnej kategorii I lub II czy do rękawic roboczych?; Czym się różnią rękawice wzór A i wzór B w przypadku ochrony rąk przed przecięciem pilarką łańcuchową?; Czy rękawice bez palców lub pokrywające część palców należą do rękawic ochronnych? Jak powinny być oznakowane rękawice należące do środków ochrony indywidualnej kategorii II?; Czy obowiązkowe jest oznakowanie każdej rękawicy?; Czy w znakowaniu rękawic kategorii I należy podawać numer normy PN-EN 420+AI:2010?
 • Interview
  • Rozmowa z Małgorzatą Lelińską, ekspertką w Departamencie Funduszy Europejskich Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan (18)
  • Nowości z rynku (20)
 • BHP
  • Odzież robocza i ochronna jako formy ochrony osobistej najczęściej stosowane w budownictwie (22)
  • Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku tapicera (44)
 • Dobre praktyki
  • Dbając o zdrowie - narażają zdrowie Ogólnopolski Kongres Ekspozycji Zawodowej (30)
   Skala problemu ekspozycji zawodowej; Koszty ekonomiczne i społeczne ekspozycji zawodowej; Czy nowe przepisy zmienią sytuację?; Przesłanki stosowania systemu zadaniowego; Wprowadzenie systemu; Powierzenie zadań; Ewidencjonowanie pracy; Praca nadliczbowa 
 • Prawo pracy
  • Zadaniowy czas pracy (31)
 • Biologia/chemia
  • Jak przygotować się do badań i pomiarów w środowisku pracy (36)
   Prace wstępne; Jakie czynniki należy badać?; Strategia badań substancji chemicznych i pyłowych oraz hałasu; Kto może wykonywać badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy?; Jak często wykonywać badania czynników szkodliwych dla zdrowia?; Co zrobić z wynikami badań i pomiarów 
 • Psychologia pracy
  • Zagrożenia psychospołeczne na stanowisku recepcjonisty hotelowego - ocena ryzyka zawodowego (41)