Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2017/12

  • Prawo pracy: prawo publiczne czy prawo prywatne?
 • Studia i opracowania
  • Stanowienie prawa do zabezpieczenia społecznego (na przykładzie ryzyka niezdolności do pracy)
 • Wykładnia i praktyka
  • Roszczenie o ponowne zatrudnienie w art. 53 paragraf 5 k.p.
  • Obowiązki poufności pracowników współpracujących z wykonawcami wolnych zawodów
  • Prawo do odprawy emerytalnej pracowników samorządowych w przypadku rozwiązania umowy o pracę na podstawie art. 52 paragraf 1 k.p.
 • Z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
  • Dyskryminacja pośrednia ze względu na płeć w dostępie do zatrudnienia - wymóg minimalnego wzrostu
 • Z orzecznictwa Sądu Najwyższego
  • Limitowanie dopuszczalności udzielenia pełnomocnictwa procesowego przez pracownika lub ubezpieczonego przedstawicielowi związku zawodowego (art. 465 paragraf 1 k.p.c.) - najnowsze orzecznictwo
 • Zdaniem Państwowej Inspekcji Pracy
 • Zwolnienia grupowe
 • Nowe przepisy
 • Przegląd wydawnictw
  • System prawa pracy. Tom 2. Indywidualne prawo pracy - część ogólna, pod red. G.Goździewicza, rec. Jakub Stelinaa
 • Wskaźniki i składki ZUS
 • Roczny spis treści 2017