Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2017/04

  • Zatrudnienie i ubezpieczenie społeczne (zagadnienia prawne)
 • Studia i opracowania
  • Pozbawienie mocy obowiązującej regulaminu wynagradzania - cz. 1
 • Wykładnia i praktyka
  • Płatnik składek od własnych, a nie cudzych umów cywilnoprawnych
  • Obowiązki z zakresu bhp obciążające pracodawców, których pracownicy wykonują pracę w tym samym miejscu (art. 208 k.p.)
  • Odpowiednie stosowanie przepisów kodeksu cywilnego o wadach oświadczeń woli do stron stosunku pracy
 • Z orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
  • Konsekwencje prawne udziału tego samego sędziego na różnych etapach postępowania sądowego. Glosa do wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 10 stycznia 2017 r. Korzeniak przeciwko Polsce
 • Z orzecznictwa Sądu Najwyższego
  • Współwykonywanie robót budowlanych przez podwykonawców a obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne
 • Zdaniem Państwowej Inspekcji Pracy
  • Umowa o wspólnej odpowiedzialności materialnej
 • Nowe przepisy
 • Wskaźniki i składki ZUS