Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2017/01

  • Problematyka wynagradzania w świetle Europejskiej Karty Społecznej oraz Zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej i jej odzwierciedlenie w polskich realiach
 • Studia i opracowania
  • Test Spijkersa i test Suzen a pojęcie części zakładu pracy opartej o kryterium osobowe
 • Wykładnia i praktyka
  • Status osoby samozatrudnionej w świetle znowelizowanych przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
  • Status zarządcy masy sanacyjnej w prawie pracy
 • Z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
  • Zezwolenie na przeprowadzenie zwolnień grupowych
 • Z orzecznictwa Sądu Najwyższego
  • Zbieg roszczenia o odszkodowanie z art. 183d k.p. za dyskryminacyjną przyczynę wypowiedzenie z roszczeniami z art. 45 par. 1 k.p. - najnowsze orzecznictwo
  • Glosa do uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 28 września 2016 r., III PZP 3/16 - roszczenie o odszkodowanie z art. 183d k.p. z tytułu dyskryminacyjnej przyczyny wypowiedzenia o dochodzenie roszczeń z art. 45 par. 1 k.p.
 • Zdaniem Państwowej Inspekcji Pracy
  • Minimalna stawka godzinowa
 • Nowe przepisy
 • W czasopismach (16)
 • Wskaźniki i składki ZUS