Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2018/09

 • O zakresie prawa koalicji w związkach zawodowych po nowelizacji prawa związkowego z 5 lipca 2018 r.
 • Prawne kontrowersje związane z ustalaniem płatnika składek na podstawie art. 38a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
 • Studia i opracowania
  • Obniżenie składek ubezpieczeniowych dla niektórych przedsiębiorców od 2019 r. – krytyka założeń ustawy
 • Wykładnia i praktyka
  • Wolne niedziele w handlu – podstawowe zagadnienia
  • Zaopatrzenie emerytalne funkcjonariuszy formacji umundurowanych i specjalnych w świetle tzw. ustawy dezubekizacyjnej z 2016 r. Wybrane zagadnienia
 • Z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
  • Pojęcie przedsiębiorstwa sprawującego kontrolę nad pracodawcą – zwolnienia grupowe
 • Z orzecznictwa Sądu Najwyższego
  • Czas pracy nauczycieli
 • Zdaniem Państwowej Inspekcji Pracy
  • Urlop wypoczynkowy po chorobie
 • Nowe przepisy
 • Wskaźniki i składki ZUS

Praca i Zabezpieczenie Społeczne - cały wykaz