Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2018/08

 • Status prawny sekretarza gminy, powiatu i województwa
 • Z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
  • Ochrona przed dyskryminacją pracowników zatrudnionych na czas określony
 • Z orzecznictwa Sądu Najwyższego
  • Zakres przedmiotowy i charakter prawny porozumień o zawieszeniu stosowania w całości lub w części przepisów prawa pracy (art. 91 k.p.)
 • Zdaniem Państwowej Inspekcji Pracy
  • Odprawa emerytalno-rentowa
 • Nowe przepisy
  • Wskaźniki i składki ZUS

Praca i Zabezpieczenie Społeczne - cały wykaz