Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2016/09

  • Ochrona interesu pracodawcy a funkcje prawa pracy
 • Studia i opracowania
  • Informowanie pracowników o transferze a pojęcie informacji publicznej
  • Pomijanie prawnej odrębności członków holdingu w indywidualnym prawie pracy, cz. II
 • Wykładnia i praktyka
  • O zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
  • Urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego
  • Zwolnienie zakładów pracy chronionej z podatku od nieruchomości
 • Z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
  • Równe traktowanie pracownicy w okresie urlopu macierzyńskiego
 • Z orzecznictwa Sądu Najwyższego
  • Zmiana warunków pracy i płacy z mocy prawa
 • Zdaniem Państwowej Inspekcji Pracy
  • Umowa o pracę
 • Nowe przepisy
 • W czasopismach (13)
 • Wskaźniki i składki ZUS