Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2015/12

  • Umowa o pracę na czas określony
 • Studia i opracowania
  • Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w prawie zamówień publicznych w świetle regulacji krajowych i unijnych
 • Wykładnia i praktyka
  • Negocjacje komisji konkursowej NFZ z oferentami: władza komisji
  • Czy członek OFE jest konsumentem? Uwagi na tle pozwu zbiorowego w tzw. sprawie OFE
  • Kwestia spełnienia przesłanek okresu zatrudnienia w szczególnych warunkach dla celów emerytalnych w świetle orzecznictwa sądowego
 • Z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
  • Umowy na czas określony
 • Z orzecznictwa Sądu Najwyższego
  • Tryb dostosowania warunków wynagradzania do przepisów ustawy kominowej
 • Zdaniem Państwowej Inspekcji Pracy
  • Dokumentacja pracownicza
 • Nowe przepisy
 • W czasopismach (7)
 • Wskaźniki i składki ZUS
 • Roczny spis treści 2015