Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2015/11

  • Nowa umowa o pracę na czas określony
  • Ewolucja funkcji zasiłku macierzyńskiego (uwagi na tle ostatnich zmian przesłanek nabycia prawa do zasiłku macierzyńskiego dla ubezpieczonego ojca dziecka)
 • Studia i opracowania
  • Labour Law Research Network Conference 2015
 • Wykładnia i praktyka
  • Negocjacje komisji konkursowej NFZ z oferentami: równorzędność stron
  • Byt prawny umowy o zakazie konkurencji po przejściu zakładu pracy
  • Przejście zakładu pracy a klauzule autonomiczne
 • Z orzecznictwa Sądu Najwyższego
  • Rozwiązanie stosunku pracy przez pracownika w trybie art. 55 par. 11 k.p. a prawo do odprawy z art. 8 ustawy o grupowych zwolnieniach
 • Zdaniem Państwowej Inspekcji Pracy
  • Podróże służbowe
 • Nowe przepisy
 • Wskaźniki i składki ZUS