Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2015/05

  • Wspólnota zakładu pracy jako emanacja społecznej gospodarki rynkowej
 • Studia i opracowania
  • Czterdzieści lat kodeksu pracy. Sprawozdanie z Piątego Seminarium Szubertowskiego
 • Wykładnia i praktyka
  • Procedura grupowych wypowiedzeń zmieniających
  • Szczególna ochrona przed wypowiedzeniem z art. 32 ustawy o związkach zawodowych
  • Powołanie zarządu spółki partnerskiej
 • Z orzecznictwa Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej
  • Zatrudnienie na czas określony w szkolnictwie publicznym
 • Z orzecznictwa Sądu Najwyższego
  • Majątkowa koncepcja pracodawcy także w indywidualnym prawie pracy
 • Zdaniem Państwowej Inspekcji Pracy
  • Dodatkowy urlop pracowników niepełnosprawnych
 • Konsultacje i wyjaśnienia
  • Umowa o pracę na zastępstwo
 • Nowe przepisy
 • Wskaźniki i składki ZUS