Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2015/02

  • Podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracowników na gruncie kodeksu pracy - teorie modelu legislacyjnego i ich konsekwencje prawne. Część II
 • Studia i opracowania
  • Prawo pracownika do odpoczynku dobowego
 • Wykładnia i praktyka
  • Zatrudnienie elitarne nauczycieli akademickich uczelni medycznych
  • Dyskryminacja ze względu na płeć w zakresie wynagrodzenia w świetle unijnego i polskiego prawa pracy - uwagi na temat zasady równości wynagrodzeń
 • Z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
  • Otyłość jako przyczyny dyskryminacji
 • Z orzecznictwa Sądu Najwyższego
  • Przyczynowość zawarcia umowy o pracę na czas określony
 • Zdaniem Państwowej Inspekcji Pracy
  • Czas pracy kierowców
 • Konsultacje i wyjaśnienia
  • Uprawnienia związane z rodzicielstwem
 • Nowe przepisy
 • Przegląd wydawnictw
  • Renata Babińska-Górecka: Skutki prawne orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego w dziedzinie ubezpieczenia społecznego
 • W czasopismach (3)
 • Wskaźniki i składki ZUS