Praca i zabezpieczenie społeczne 2013/07

  • Elastyczny czas pracy
 • Studia i opracowania
  • Związki zawodowe w zakładzie pracy jako reprezentant pracowników w dziedzinie bhp w wybranych krajach UE
  • Trzecie seminarium Szubertowskie
 • Wykładnia i praktyka
  • Poddanie się egzekucji przez pracownika w akcie notarialnym
  • Nowe regulacje uprawnień związanych z rodzicielstwem
  • Spór zbiorowy a brak zakładowej organizacji związkowej
 • Z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
  • Ochrona w zakresie przetwarzania danych osobowych
 • Z orzecznictwa Sądu Najwyższego
  • Termin i warunki dochodzenia odszkodowania z art. 183d k.p. za dyskryminacyjną przyczynę wypowiedzenia umowy o pracę
 • Zdaniem Państwowej Inspekcji Pracy
  • Stosunek pracy a umowy cywilnoprawne
 • Konsultacje i wyjaśnienia
  • Uprawnienia rodzicielskie
 • Nowe przepisy
 • Wskaźniki i składki ZUS