Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2011/08

  • Czy istnieje rynek pracy? (2)
 • Studia i opracowania
  • Doradca zawodowy - zawód zaufania publicznego? (10)
 • Wykładnia i praktyka
  • Rodzaje kontraktów cywilnoprawnych personelu medycznego w świetle ustawy o działalności leczniczej (16)
  • Konstrukcja uznania za pracownika w prawie ubezpieczenia społecznego (22)
  • Zwrot nienależnych świadczeń z ubezpieczeń społecznych - cz. 2 (28)
 • Z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
  • Zabezpieczenie społeczne pracowników migrujących (34)
 • Z orzecznictwa Sądu Najwyższego
  • Opłata za czynności pełnomocników w sprawach o odszkodowanie za wadliwe rozwiązanie stosunku pracy (38)
 • Konsultacje i wyjaśnienia
  • Uprawnienia związane z rodzicielstwem (41)
 • Nowe przepisy (43)
 • Wskaźniki i składki ZUS (47)