Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2010/05

  • Prawo związku zawodowego do informacji (2)
 • Studia i opracowania
  • Zatrudnienie członków zarządu spółek kapitałowych a funkcja ochronna prawa pracy (8)
 • Wykładnia i praktyka
  • Zabezpieczenie społeczne w UE według nowych zasad (17)
  • Odpowiedzialność majątkowa pracodawcy w razie niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę (22)
 • Z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich
  • Przegląd orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości WE w sprawach z zakresu prawa pracy za rok 2009 (zwolnienia grupowe) (30)
 • Z orzecznictwa Sądu Najwyższego
  • Interes prawny pracownika w powództwie o ustalenie istnienia stosunku pracy (36)
 • Zdaniem Państwowej Inspekcji Pracy
  • Urlopy i zwolnienia od pracy (37)
 • Konsultacje i wyjaśnienia
  • Pracownicy tymczasowi - cd. (38)
 • Nowe przepisy (40)
 • Wskaźniki i składki ZUS (47)